นวัตกรรมทางการแพทย์
10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง (10 Technologies to Watchแอปพลิเคชัน “คุณลูก” ช่วยพ่อแม่หมอติดตามพัฒนาการเด็กนวัตกรรมชุดทดสอบเพื่อวินิจฉัยโรคติดเชื้อปรสิต

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น