ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ประกาศ หัวข้อข่าว ภาพข่าว อ่าน อ่านล่าสุด
2024-02-28 อบรม “หลักการทําวิจัยทางคลินิกที่ดีสำหรับการดำเนินโครงการวิจัยคลินิกอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามแนวปฏิบัติ ICH-GCP 11 2024-02-28 14:51:56
2024-02-09 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หัวข้อ จรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 29 2024-02-09 09:59:40
2024-01-24 ขอเชิญร่วมชมงาน “วันนักประดิษฐ์ 2567 Thailand Inventors’ Day 2024” 41 2024-01-24 11:20:24
2023-12-27 สวัสดีปีใหม่ 2567 28 2023-12-27 11:45:20
2023-12-07 ขอเชิญเสนอโครงการเพื่อรับการพิจารณาทุนวิจัยภายใต้โครงการวิจัย 3 สถาบัน สำหรับโครงการวิจัยทางคลินิก รุ่นที่ 2 48 2023-12-07 10:10:07
2023-12-07 [ประชาสัมพันธ์] เชิญชวนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมข้อมูลการวิจัยในมนุษย์สำหรับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร" 62 2023-12-07 09:17:26
2023-12-06 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครทุนตามโครงการทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 51 2023-12-06 15:56:41
2023-11-30 ขอแสดงความยินดี 44 2023-11-30 15:24:38
2023-08-25 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการร่วมพัฒนาการศึกษาและวิจัย 57 2023-08-25 10:13:05
2023-08-22 รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2566 292 2023-08-22 13:33:03
2023-07-13 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Automated Machine Learning using OpenML" 52 2023-07-13 09:22:08
2023-06-21 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Advanced Medical Research Data Analysis (AMrDA) การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการแพทย์ขั้นสูง ครั้งที่ 13 157 2023-06-21 12:00:31
2023-06-02 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักวิจัยสมรรถนะสูง ประจำปีงบประมาณ 2567 69 2023-06-02 11:01:41
2023-05-24 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญเข้าอบรม หัวข้อ การยกร่างคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร ครั้งที่ 2 38 2023-05-24 10:50:26
2023-05-15 พิธีเปิดห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 3 48 2023-05-15 15:55:46
2023-05-11 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรจากฐานข้อมูลไทย-ต่างประเทศ ครั้งที่ 2 42 2023-05-11 08:46:20
2023-04-27 ขอเชิญชวนนักวิจัยเสนอโครงการเพื่อรับการพิจารณาทุนวิจัยภายใต้โครงการวิจัย 3 สถาบัน ประเภททุนวิจัยสำหรับโครงการวิจัยทางคลินิกประเภทนำร่อง 46 2023-04-27 09:44:12
2023-04-27 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้ารับการพิจารณารางวัลการวิจัย ประจำปี 2566 246 2023-04-27 09:15:01
2023-04-04 ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "Basic Julia for Statistics" 85 2023-04-04 16:20:41
2023-03-22 ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 40 2023-03-22 15:46:37
2023-03-17 คณะผู้บริหาร University of Porto, Portugal เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (ACRO) 45 2023-03-17 15:13:42
2023-02-23 ประชาสัมพันธ์ระบบขอรับบริการใช้และเบิกจ่ายสัตว์ทดลอง คณะแพทยศาสตร์ แบบออนไลน์ 69 2023-02-23 15:11:40
2023-02-17 การขอรับรองจรรบรรณการใช้สัตว์ทดลองคณะแพทยศาสตร์ (แบบออนไลน์) 53 2023-02-17 15:57:31
2023-02-16 การจัดโครงการอบรม เรื่อง จรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 38 2023-02-16 09:08:11
2023-02-10 ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม webinar เรื่อง Electronic data capture สำหรับการบันทึกข้อมูลวิจัยแบบ electronic 29 2023-02-10 13:56:07
2023-02-10 การเบิกจ่ายค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประเภท Special issue 294 2023-02-10 13:54:10
2023-02-08 ทุนวิจัย Invitation Research สำหรับผู้เรียน (แพทย์/บัณฑิตศึกษา) 67 2023-02-09 03:03:57
2023-01-23 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม Research integrity and human research ethics. 40 2023-01-23 13:21:22
2023-01-23 ขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจสมัครเข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านเมแทบอโลมิกส์ทางคลินิกและสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หัวข้อ "ฟีโนมิกส์เพื่อการแพทย์แม่นยำ" รุ่นที่ 5 35 2023-01-23 11:26:03
2023-01-20 ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2565 43 2023-01-20 09:24:44
2023-01-19 คลินิกกองทุนฯ จัดสัมมนา ครั้งที่4 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ขอนแก่น 104 2023-01-19 08:47:37
2023-01-17 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ ตามหลักการ OECD GLP 33 2023-01-17 09:09:23
2022-12-28 ขอเชิญชวนเข้าร่วมชมนิทรรศการและรับฟังประสบการณ์การเป็นอาสาสมัครในงานวิจัยคลินิก 38 2022-12-28 15:02:33
2022-12-02 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความในวารสารวิชาการและขั้นตอนการใช้งานระบบ ThaiJO2.0 สำหรับ Author & Reference Manager (Mendeley) 47 2022-12-02 15:29:52
2022-12-01 แนวทางการสนับสนุน​การแก้ไขบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 117 2022-12-01 15:03:26
2022-09-20 ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยแด่การจากไปของ ศาสตราจารย์ นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว 71 2022-09-20 14:10:18
2022-09-07 แสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2565 190 2022-09-07 13:52:17
2022-08-23 รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2565 279 2022-08-23 13:21:26
2022-08-22 การจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือด้านการวิจัย เรื่องนวัตกรรมงานวิจัยด้านสุขภาพ 78 2022-08-22 08:51:35
2022-08-09 ขอเชิญชวนนักวิจัยเสนอโครงการเพื่อรับการพิจารณาทุนวิจัยภายใต้โครงการวิจัย 3 สถาบัน 137 2022-08-09 14:32:46
2022-07-25 ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ The 1st Annual Health Research International Conference 2022 (AHR-iCON 2022) 67 2022-07-25 15:19:52
2022-06-13 ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นและรางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 120 2022-06-13 15:40:51
2022-06-13 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเรื่อง“หลักการทําวิจัยทางคลินิกที่ดีสำหรับการดำเนินโครงการวิจัยคลินิกอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามแนวปฏิบัติ ICH -GCP” 85 2022-06-13 14:43:33
2022-06-09 เปิดรับสมัครนักวิจัยสมรรถนะสูง ประจำปีงบประมาณ 2566 111 2022-06-09 11:47:02
2022-06-09 ปฐมนิเทศโครงการ นักล่าฝัน...คว้า Research Fund จาก วช. 82 2022-06-09 09:29:26
2022-05-17 ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ในโอการได้รับรางวัล Inspirational Contribution to International Awareness จาก AMMF The Cholangiocarcinoma Charity, UK 57 2022-05-17 09:40:26
2022-05-05 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “นักล่าฝัน...คว้า Research Fund จาก วช.” 104 2022-05-05 09:48:35
2022-05-02 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้ารับการพิจารณารางวัลการวิจัย ประจำปี 2565 273 2022-05-02 10:18:28
2022-04-26 มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปี 2565 78 2022-04-26 09:13:51
2022-04-21 ขอแสดงความยินดีกับ ศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ได้รับรางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) 228 2022-04-21 10:42:57
2022-03-09 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง "Informed consent in clinical research: Enduring and emerging issues & challenges" 390 2022-03-09 09:22:11
2022-02-28 ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเบิกจ่ายทุนวิจัย คณะแพทยศาสตร์ 357 2022-02-28 13:20:57
2022-02-09 ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงาน HHPHP KKU Open house 323 2022-02-09 11:16:43
2022-02-08 อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น คว้าตำแหน่ง Finalist เข้าชิงรางวัลศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรดีเด่น 2021-2022 89 2022-02-08 16:30:04
2022-02-08 ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร. อาภรณ์ หวังวิวัฒน์สิน ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ 118 2022-02-08 14:52:58
2022-01-28 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมระยะสั้น 4 เดือน ทางด้านระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปี 2565 453 2022-01-28 10:53:46
2022-01-24 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเทคนิคการร่างคำขอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 77 2022-01-24 14:00:22
2022-01-21 ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา หัวข้อ: การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 82 2022-01-21 16:09:33
2022-01-21 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ประกาศรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 86 2022-01-21 15:48:15
2022-01-13 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานเสวนา 119 2022-01-13 09:16:26
2022-01-12 บพค. ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยขั้นพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ 94 2022-01-12 14:16:23
2022-01-10 ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2564 120 2022-01-10 14:13:38
2021-12-16 congratulations world researchers by elsevier bv. stanford university 121 2021-12-16 14:18:52
2021-12-02 โครงการอบรม “การขออนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรสาหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา” 117 2021-12-02 10:55:55
2021-11-10 ขอเชิญเข้าร่วมงาน Powering Digital Thailand 2022 – HUAWEI CLOUD & CONNECT อัปเดตเทรนด์ Cloud, 5G, AI และ Digital Power สำหรับธุรกิจไทย 134 2021-11-10 14:23:37
2021-11-10 ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมสัมมนาวิชาการ การสร้างชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SUSTAINABILITY FOR ALL) : การถอดสรุปบทเรียน UNIVERSITY TO TAMBON (U2T) สู่ความยั่งยืน 335 2021-11-10 11:15:12
2021-11-08 ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ประจำปีงบประมาณ2565” 290 2021-11-08 13:58:42
2021-10-29 ขอเชิญชวนนักวิจัยคณะแพทยศาสตร์ ร่วมส่งข้อมูลผลงานการวิจัยและพัฒนาด้านสมุนไพรเพื่อจัดแสดงในงานนิทรรศการ KKU Herb Fair 178 2021-10-29 15:46:31
2021-10-20 ประชาสัมพันธ์การให้บริการรับฝากและขอใช้ตัวอย่างชีวภาพแก่ผู้ที่สนใจ 135 2021-10-20 10:09:12
2021-10-18 เปิดรับข้อเสนอโครงการ ภายใต้คำของบประมาณด้าน ววน. Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2566 389 2021-10-18 09:37:36
2021-10-06 ขอแสดงความยินดีกับทีมวิจัยภายใต้สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี 129 2021-10-06 11:13:27
2021-09-17 พิธีมอบโล่รางวัลการวิจัยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563 และ 2564 385 2021-09-17 10:46:24
2021-09-14 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ วงศ์คำ 158 2021-09-14 15:31:04
2021-09-06 ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2564 381 2021-09-06 09:54:47
2021-09-01 รางวัล โสต ศอ นาสิกแพทย์ดีเด่น จากราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ 552 2021-09-01 11:03:17
2021-09-01 ผู้ได้รับรางวัลการวิจัย ประจำปี 2564 621 2021-09-01 10:38:11
2021-08-31 สกสว. เปิดตัวหนังสือ “Multi Mentoring System วิจัยไทยก้าวไกลด้วย MMS” 546 2021-08-31 14:37:57
2021-08-26 ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดพิธีมอบรางวัลการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2563 และ 2564 239 2021-08-26 09:58:21
2021-08-20 ผู้ได้รับรางวัลการวิจัย ประจำปี 2563 731 2021-08-20 14:36:15
2021-06-18 ขอแสดงความยินดีกับ รศ.สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด 330 2021-06-18 14:32:35
2021-06-10 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับอนุญาตให้ผลิต ชุดทดสอบแบบรวดเร็ว สำหรับตรวจหาแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อปรสิตในคน ด้วยเทคนิคอิมมิวโนโครมาโตกราฟี จำหน่ายทั้งในประเทศและ 196 2021-06-10 16:07:49
2021-06-07 ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ภาณุพงศ์ มหาลาภบุตร 340 2021-06-07 09:10:06
2021-06-07 ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.นพ.จารุพงษ์ แสงบุญมี 131 2021-06-07 09:08:58
2021-05-13 ประชาสัมพันธ์ เครื่อง RamanSpectroscopy พร้อมเปิดให้บริการแล้ว 479 2021-05-13 16:10:19
2021-05-07 กำหนดการสรรหานักวิจัยที่มีสมรรถนะสูง ของคณะแพทยศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 167 2021-05-07 16:22:02
2021-04-29 (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบที่ 1) 351 2021-04-29 15:09:09
2021-04-27 ขอแสดงความยินดีกับ "อ.ดร.นพ.จารุพงษ์ แสงบุญมี" 182 2021-04-28 14:53:07
2021-04-26 ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ ศ.ดร.ทนพ.สมชาย ปิ่นละออ 292 2021-04-26 14:06:44
2021-04-22 ขอแสดงความยินดี กับ ดร.นพ.จารุพงษ์ แสงบุญมี 610 2021-04-23 14:49:37
2021-03-29 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Joint-Institute Forum ครั้งที่ 1/2021 374 2021-03-29 13:28:31
2021-03-02 การอบรม Good Laboratory Practice and Basic instruments online (GLP Online) 2566 2021-03-02 15:50:56
2021-02-18 ฝ่ายวิจัยจัดประชุมคณะกรรมการวิจัยด้านคลินิก ครั้งที่ 2/2564 160 2021-02-18 10:03:46
2021-02-16 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล DMSc Award 441 2021-02-16 13:18:46
2021-02-16 บพข. ประกาศรับเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2564 120 2021-02-16 13:15:09
2021-02-16 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการด้านคลินิก ครั้งที่ 2/2564 163 2021-02-16 11:03:04
2021-02-09 เสวนาประเด็นวิจัยทางการแพทย์ ในหัวข้อเรื่อง Developing and embedding AI into the point-of-care 126 2021-02-09 13:53:07
2021-02-09 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้ารับการพิจารณารางวัลการวิจัย ประจำปี 2563 และ 2564 389 2021-02-09 09:16:56
2021-02-04 ประกาศทุนวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 505 2021-02-04 11:08:34
2021-02-04 สป.อว. ประกาศรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปี 2564 390 2021-02-04 11:02:41
2021-01-27 สวก.ประกาศรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565 ครอบคลุม 9 แผนงานวิจัย 211 2021-01-27 14:14:04
2021-01-26 ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Innovation process (ปรับปรุงจากสถานการณ์โควิด-19) 365 2021-01-26 14:49:56
2021-01-22 เปิดรับสมัครผู้มีคุณสมบัติ เพื่อรับการพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2563 164 2021-01-22 09:35:06
2020-12-25 ขอเชิญร่วม workshop online ในข้อหัว “การพัฒนาโจทย์วิจัยด้านการพัฒนาชุมชนพื้นที่และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ผ่านการพัฒนากลุ่มอาชีพ จำกัด 500 คนเท่านั้น!!! 171 2020-12-25 11:27:28
2020-12-21 ขอเชิญนักวิจัยจัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับทุน ภายใต้โครงการ ทุนท้าทายไทยเพื่อจัดการความรู้เพื่อใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม 126 2020-12-21 13:36:56
2020-12-17 (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปีงบประมาณ 2564 125 2020-12-17 17:39:28
2020-12-09 บพค. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ/แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย ภายใต้โปรแกรมที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2564 132 2020-12-09 09:12:01
2020-12-09 ประชาสัมพันธ์ โครงการ Workshop การสร้างนวัตกรรมจากองค์ความรู้และเทคโนโลยี มข. สู่พาณิชย์/สังคม 420 2020-12-09 09:09:40
2020-12-07 Concept of Research Program 149 2020-12-07 09:00:57
2020-12-02 ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะแพทยศาสตร์ ที่ได้รับการจัดอันดับนักวิจัยชั้นนำโลก 167 2020-12-02 11:29:13
2020-12-01 ประกาศขยายเวลาการยื่นข้อเสนอโครงการ ในโปรแกรมที่ 1 2 และ 3 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น. 304 2020-12-01 10:13:41
2020-11-30 ขอเชิญร่วมเสวนาประเด็นวิจัยทางการแพทย์ Lunch Talk: Virtual Game in Health Care 444 2020-11-30 16:01:56
2020-11-26 ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ ผศ.ดร.พญ.พรรณทิพา ว่องไว 308 2020-11-26 10:23:24
2020-11-25 ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์นักวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ติดอันดับ Top 2 Percent Scientists of the world in different fields 144 2020-11-25 10:04:18
2020-11-25 ทิศทางการให้ทุนวิจัย ในภาพรวมของประเทศไทย 124 2020-11-25 10:01:20
2020-11-24 ขอแสดงความยินดี 6 นักวิจัยที่ติดอันดับ Top 2 Percent Scientists of the world in different fields 198 2020-11-24 15:07:07
2020-11-23 ฝ่ายวิจัยฯ ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย มาลีวงษ์ 547 2020-11-23 14:59:43
2020-11-23 ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย มาลีวงษ์ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2564 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 215 2020-11-23 09:17:05
2020-11-23 ประชาสัมพันธ์การให้บริการเครื่องมือวิจัยสำหรับผลิตชุดทดสอบทางการแพทย์ 291 2020-11-23 08:44:51
2020-11-17 แบบลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ในการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับต่างคณะในมหาวิทยาลัย 139 2020-11-17 14:09:29
2020-11-17 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปี 2563 110 2020-11-17 14:09:44
2020-11-12 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมออนไลน์ 139 2020-11-12 08:56:46
2020-11-10 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการจัดทำคำของบประมาณ Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565 215 2020-11-10 10:09:56
2020-11-10 สรุปสาระสำคัญโดยย่อ ของระเบียบ มข. 2563 เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเพื่องานวิจัย และบริการวิชาการ 193 2020-11-10 09:53:12
2020-11-09 ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการฯ Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565 208 2020-11-09 11:03:59
2020-11-06 ประชาสัมพันธ์การจัดเตรียมข้อเสนอโครงการสำหรับการยื่นขอรับทุนจาก PMU-B (พบค.) 218 2020-11-06 14:01:29
2020-11-03 ประชาสัมพันธ์แหล่งข้อมูลในการสืบค้น วารสารที่ถูกถอด และวารสารที่ปรากฎในฐานข้อมูล Scopus/ISI/TCI 653 2020-11-03 16:19:27
2020-10-27 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “ลิขสิทธิ์” 137 2020-10-27 13:32:31
2020-10-22 สวก. เปิดรับสมัครทุนด้านพัฒนาบุคลากรวิจัย ประจำปี 2564 133 2020-10-22 15:03:32
2020-10-22 บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย Flagship ปีงบประมาณ 2564 350 2020-10-22 11:05:26
2020-10-22 สสว.จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่างๆ ในช่วงปลายปี 2563 136 2020-10-22 10:37:54
2020-10-09 งานอบรม เรื่อง 196 2020-10-09 15:54:37
2020-10-08 ร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ 174 2020-10-08 13:39:57
2020-10-07 โครงการจัดประกวดคลิปวิดีโอภายใต้แนวคิด “Go for Real… อยากปังต้องเลิกปลอม” 179 2020-10-07 16:27:49
2020-10-07 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Workshop on AI for Healthcare in the Post COVID-19 era 383 2020-10-07 09:39:11
2020-10-06 เชิดชูเกียรติ ศ.พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ รับพระราชทานรางวัล “นักเทคโนโลยีดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2563 166 2020-10-06 16:41:20
2020-10-06 ขอเชิญร่วมกิจกรรม Digital Workshop พร้อมเสวนาในหัวข้อ “เส้นทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยทางด้านดิจิทัล Basic Research to Competitiveness” 399 2020-10-06 10:05:26
2020-10-02 ขั้นตอนขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 287 2020-10-02 09:25:14
2020-09-24 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ โครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 343 2020-09-24 11:14:21
2020-09-24 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “การสืบค้นสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรจากฐานข้อมูลไทย/ต่างประเทศ” 89 2020-09-24 10:10:54
2020-09-22 ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ 5 ทีมที่ได้รับรางวัล โครงการ Life Sci. Level Up Challenge 2020 144 2020-09-24 10:08:52
2020-09-22 ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.พญ.สุพินดา คูณมี ภาควิชาพยาธิวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ สุดยอดนวัตกรรมด้านสังคม 136 2020-09-22 11:35:53
2020-09-21 โครงการพัฒนานวัตกรรมชุดทดสอบทางการแพทย์ โดยฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง และศูนย์เครื่องมือวิจัย ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการรับรองระบบบริหารคุ 230 2020-09-21 11:35:53
2020-09-21 การจัดสรรเงินทุนวิจัย Fundamental Fund (FF) ในรูปแบบเงินก้อน (Block Grant) 219 2020-09-21 09:35:26
2020-09-17 โครงการเสวนา “ไขเคล็ดลับ นักวิจัย ทำอย่างไรให้คนสำราญ งานสำเร็จ” 164 2020-09-17 09:01:11
2020-09-11 ขอเชิญร่วมสัมมนาในงานมหกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา และการสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 416 2020-09-11 10:37:53
2020-09-11 เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ Frontier Research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถ เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 165 2020-09-10 17:08:08
2020-08-05 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขงและฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์จัดประชุมวางแผนการแก้ไขเอกสารภายหลังการตรวจประเมินการขอรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพเครื่องมือแพทย์ ISO 13485:2016 ชุดทดสอบพยาธิใบไม้ในตับในคน 244 2020-08-05 13:40:19
2020-08-05 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขงและฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ตรวจประเมินการขอรับรองระบบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ ISO 13485:2016 ชุดทดสอบพยาธิใบไม้ในตับในคน (Certification Audit Stage 1) 340 2020-08-05 13:40:13
2020-08-04 เปิดรับ Concept Paper เรื่อง การวิจัยและพัฒนาเพื่อดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 343 2020-08-04 09:27:01
2020-07-23 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนา และร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติประจำปี 2563 (Thailand Research Expo 2020) 153 2020-07-23 15:14:35
2020-07-22 THE EVOLUTION IN HEALTHCARE: DIGITAL TRANSFORMATION IN THAILAND POST COVID-19 191 2020-07-22 15:03:24
2020-07-20 โครงการอบรม 196 2020-07-20 10:45:52
2020-07-14 ขั้นตอนการขอใช้งานเครื่องมือและห้องปฏิบัติการวิจัยกลาง 389 2020-07-14 11:42:30
2020-07-03 โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการพยาบาลวิจัยทางคลินิก” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 455 2020-07-03 15:17:35
2020-07-03 โครงการริเริ่มสำคัญ (Flagship Project) ปีงบประมาณ 2563 186 2020-07-03 10:07:08
2020-07-01 รับสมัครทุนนักวิจัยใหม่ 2564 140 2020-07-01 09:07:40
2020-06-29 เชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ "Current Macro View of Medical Business Direction and Government Regulation" 199 2020-06-29 10:08:18
2020-06-29 ร่วมเปิดเส้นทางทุนวิจัย ผ่านการสัมมนาออนไลน์ Zoom Webinar กับ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 181 2020-06-29 09:31:53
2020-06-25 ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) ครั้งที่ 2 178 2020-06-25 11:41:55
2020-06-24 The Effects and Forecasted Medical & Health Device Manufacturing Industry after COVID-19 and Experience Sharing in Business Strategies during COVID-19 Crisis from Thai Manufacturers 272 2020-06-24 16:06:52
2020-06-24 สัมมนาออนไลน์ “เปิดเส้นทางทุนวิจัย” ผ่านการสัมมนาออนไลน์ ZOOM WEBINAR กับ หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 110 2020-06-24 12:50:42
2020-06-15 การขอรับทุนสนับสนุนภายใต้โครงการนักวิจัยแกนนำ 355 2020-06-17 08:31:08
2020-06-11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ช่วยวิจัย ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 134 2020-06-11 11:50:19
2020-06-08 ประกาศรับสมัครทุนโครงการ Newton Fund Institutional Links (IL) ประจำปี 2563 115 2020-06-08 14:24:58
2020-06-08 ขอเชิญท่านเข้าร่วม “โครงการหลักสูตรพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System (MMS)” นักวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด (Highly Citied Researchers) กับการขับเคลื่อนงานวิจัยระดับแนวหน้า 314 2020-06-08 11:22:25
2020-06-04 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๙๑๓/๒๕๖๓) เรื่องแนวทางการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๒ 177 2020-06-04 13:49:01
2020-06-02 ขอเรียนเชิญประชุม Research Mall: Nutrition for all 129 2020-06-02 15:07:26
2020-06-01 พัฒนาศักยภาพตนเองด้วย PeERSONAL OKR แบบองค์กรนวัตกรรม 142 2020-06-01 09:28:32
2020-05-22 เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนการเก็บตัวอย่างชีวภาพด้านโรค COVID-19 152 2020-05-22 09:06:51
2020-05-21 UK-Thailand Research Funding Opportunities: EP2 ทุนวิจัยสหราชอาณาจักร และเคล็ดลับการเขียนขอทุน 350 2020-05-21 15:56:22
2020-05-21 ระชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าฟัง Metabolomics 101 Webinar ผ่านช่องทาง Facebook Live Streaming 151 2020-05-21 15:46:21
2020-05-21 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มข. ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ และคณะ ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทอนุสิทธิบัตร 314 2020-05-21 10:41:31
2020-05-21 รางวัลนักวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2564 141 2020-05-21 10:22:13
2020-05-13 Run Office ขอเชิญเข้าร่วม RUN online talk May 2020 165 2020-05-13 14:23:59
2020-05-12 ช่องทางการติดต่อประสานงาน โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 134 2020-05-13 11:29:21
2020-05-07 UK-Thailand Partners in Research and Innovation - Newton Fund opportunities 177 2020-05-07 15:06:45
2020-04-23 โครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้างประจำปีงบประมาณ 2564 269 2020-04-24 00:49:54
2020-04-08 ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 216 2020-04-08 20:42:22
2020-03-03 คณะแพทย์ฯมข.สุดเจ๋ง คิดค้นนวัตกรรมตรวจโรคพยาธิใบไม้ในตับ – พยาธิเส้นด้าย แบบรวดเร็วชุดแรกของโลก 272 2020-03-03 09:21:24
2020-02-27 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มข. ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Drafting camp I (การยกร่างคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร) 217 2020-02-27 14:22:00
2020-02-24 การขอรับบริการให้คำปรึกษาด้านชีวสถิติ และวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย 161 2020-02-24 16:26:17
2020-02-18 LATERAL FLOW AND BIO-BANKING SERVICES ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 แล้ว 276 2020-02-18 10:46:19
2020-02-07 ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศจาก สกสว. ประจำปี 2562 271 2020-02-07 15:28:52
2020-02-06 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มข. ร่วมกับ ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 225 2020-02-06 10:44:53
2020-01-27 Work Shop Big Data กับการประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-16.00 น. โดย ดร.อสมา กุลวานิชย์ไชยนันท์ 297 2020-01-27 15:33:18
2020-01-24 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ศ.รศนา วงศ์รัตนชีวิน ในโอกาศได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 ประเภทวิชาการ/วิจัย 214 2020-01-24 11:52:54
2020-01-06 5G Evolution Mobile Communication and Its Ecosytem โอกาสและอนาคตของเทคโลโลยี 5G 162 2020-01-06 12:35:19
2019-12-12 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัล Best Ethic Committee Award และผู้อำนวยการศูนย์จริยธรรมการวิจัย ได้รับรางวัลOutstanding SIDCER Surveyor ในการประชุม FERCAP Annual Conf 276 2019-12-12 10:51:49
2019-12-01 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการจัดอันดับโลกสาขาด้านการแพทย์และสุขภาพขยับสูงขึ้น จากการประกาศผลการจัดอันดับของ “TIMES HIGHER EDUCATION” 429 2019-12-01 14:26:45
2019-11-27 การประชุมวิชาการ Medical Cannabis in Oncology and Palliative Care Conference 259 2019-11-27 09:40:15
2019-11-08 นโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. ปี พ.ศ. 2563-2570 261 2019-11-08 13:37:15
2019-11-07 การบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ การจัดระบบงบประมาณ การบริหารจัดการทุนด้าน ววน. 228 2019-11-07 09:26:56
2019-10-31 การอบรม “แนวทางการกำกับดูแลและส่งเสริมผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย” 562 2019-10-31 15:23:32
2019-10-10 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์และ สวข.จัดประชุมติดตามการจัดทำเอกสารตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 253 2019-10-10 11:00:32
2019-09-30 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับ สวข. จัดประชุมอธิบายการใช้คู่มือคุณภาพในการขอรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015 233 2019-09-30 15:57:14
2019-09-18 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศูนย์ตะวันฉาย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 274 2019-09-18 14:26:07
2019-09-04 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัล IP Champian 2019 ประเภทอนุสิทธิบัตร 293 2019-09-04 10:20:52
2019-08-23 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 687 2019-08-23 16:08:16
2019-08-08 ขอเชิญร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 363 2019-08-10 23:06:07
2019-08-08 ขอเชิญร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นการทดสอบความชำนาญห้องปฎิบัติการ และการอ่านรายงานเพื่อการนำไปใช้ 337 2019-08-08 13:49:22
2019-08-08 ขอเชิญร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบทางจุลชีววิทยา 244 2019-08-08 13:51:19
2019-08-08 รางวัลการวิจัย ประจำปี 2562 270 2019-08-08 09:09:33
2019-07-15 เปิดรับสมัครทุนฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก ประจำปี 2562 222 2019-07-16 09:53:36
2019-07-15 ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 242 2019-07-15 11:05:20
2019-07-12 การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ องค์การเภสัชกรรม 484 2019-07-12 14:39:16
2019-07-10 ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักการทำวิจัยทางคลินิกที่ดีสำหรับการดำเนินโครงการวิจัยคลินิกอย่างมีคุณภาพ แลถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติ ICH-GCP 328 2019-07-10 11:22:13
2019-07-09 ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยภายใต้ Genomic for Emerging Infectious Diseases 292 2019-07-09 11:15:24
2019-07-08 Open House "เปิดบ้าน วช.56: Change for the Future" 227 2019-07-08 14:55:30
2019-07-05 ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 278 2019-07-05 09:28:56
2019-07-03 “4 Steps บันไดอาชีพนักวิจัย” 309 2019-07-03 09:48:44
2019-06-24 โครงการ Business Incubation Challenge : BIC 420 2019-06-24 09:36:30
2019-06-04 ขอเชิญนักวิจัยเสนอผลงานเพื่อพิจารณาเข้ารับรางวัลการวิจัย ประจำปี 2562 330 2019-06-04 10:09:26
2019-05-30 กองบริหารงานวิจัย เปิดรับลงทะเบียนนักวิจัย มข ที่ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์วิจัยกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 662 2019-05-30 09:09:13
2019-05-28 ม.ขอนแก่นปลื้มที่ 3 มหา’ลัยไทย จากการจัดอันดับผลงานวิจัยคุณภาพสูงระดับโลกของ Leiden 301 2019-05-28 09:16:56
2019-05-14 ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศษ 337 2019-05-14 10:33:22
2019-05-10 การจ้างนักวิจัยที่มีสมรรถนะสูงประเภท “เมธีวิจัยอาวุโส” และ “นักวิจัยอาวุโส” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 532 2019-05-10 16:45:02
2019-05-03 การใช้กัญชาทางการแพทย์ (สงวนสิทธิ์สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้น บุคลากรคณะแพทยศาสตร์จะได้รับสิทธิ์เป็นอันดับแรก) 419 2019-05-03 10:55:31
2019-05-03 การอบรมการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ รุ่นที่ 2 586 2019-05-03 08:23:17
2019-04-29 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัครโครงการนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2562 279 2019-04-29 10:49:20
2019-04-24 ประชุมวิชาการ Medical Microbiology conference 336 2019-04-24 11:23:35
2019-04-22 โครงการ และภารกิจใหม่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 638 2019-04-22 09:10:05
2019-04-19 การประชุมรวมพลนักวิจัยการชาทางการแพทย์ ครั้งที่ 1 489 2019-04-19 10:12:43
2019-04-17 ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย 326 2019-04-17 16:06:14
2019-04-17 ขอเชิญชวนร่วมประดับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติพระราชพิธิบรมราชาภิเษก 349 2019-04-17 14:31:31
2019-03-18 แนวทางการบริหารจัดการภารกิจของหน่วยงาน ช่วงเปลี่ยนผ่านการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 413 2019-03-18 10:16:02
2019-03-13 การอบรม Workshop on Scientific Writing and Biostatistical Methods 331 2019-03-13 09:47:22
2019-03-05 ประชาสัมพันธ์งานอบรมของแหล่งทุน National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), National Institutes of Health (NIH) 378 2019-03-05 10:35:44
2019-02-21 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง Nationnal Institute of Information and Communications Technology(NICT), Japan และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 334 2019-02-21 16:00:27
2019-02-20 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์วันชัย มาลีวงษ์ ภาควิชาปรสิตวิทยา ได้รับทุน ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปี 2562-2565 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 583 2019-02-20 22:14:15
2019-02-20 ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ “รางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติสารสิน ประจำปี 2561” 537 2019-02-20 13:34:48
2019-02-04 เอกสารการประชุม เรื่องกรอบวิจัย ปี 2563 280 2019-02-04 11:14:14
2019-02-01 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การจัดตั้งสภาความร่วมมือด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย 301 2019-02-01 11:13:35
2019-01-17 ประชุมวิชาการ "นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ครั้งที่ 1" 494 2019-01-17 10:40:09
2019-01-16 กิจกรรมแนะแนวทุนวิจัย JSPS ณ ประเทศญี่ปุ่น 2019 289 2019-01-16 08:59:58
2018-12-12 รับสมัครทุนโครงการขุมเหมืองข้อมูลเพื่อการตีพิมพิ์ในวารสารสากล 364 2018-12-12 09:58:29
2018-12-11 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักการทำวิจัยทางคลินิกที่ดีสำหรับการดำเนินโครงการวิจัยคลินิกอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามแนวปฏิบัติ ICH-GCP” 488 2018-12-11 14:52:50
2018-12-06 ประกาศชุดโครงการวิจัยควบคมุยาสูบที่สำคัญของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 518 2018-12-06 14:54:52
2018-12-04 รับสมัครทนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 349 2018-12-04 11:36:19
2018-11-29 ขอเชิญผู้ที่สนใจเสนอขอรับการพิจารณา “รางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติสารสิน ประจำปี 2561” 365 2018-11-29 14:11:30
2018-11-27 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Design thinking for product innovation 432 2018-11-27 15:49:51
2018-11-13 KKU SCHOLAR Privilege 554 2018-11-13 15:12:16
2018-11-13 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Research Tools and Techniques 350 2018-11-13 14:54:17
2018-10-03 รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562 423 2018-10-03 14:05:53
2018-09-19 ขอเปลี่ยนแปลงการให้บริการ EEPC 413 2018-09-19 15:33:42
2018-09-14 โครงการ Southeast Asia – Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation ประจำปี 2561 396 2018-09-14 11:23:35
2018-09-13 KKU Datathon 16 - 18 Sep 2018 311 2018-09-13 22:49:26
2018-09-10 การประชุมชี้แจงการทำสัญญารับทุนอุดหนุนทั่วไปและทุนบูรณาการวิจัย ปีงบประมาณ 2562 และการยื่นขอทุนอุดหนุนทั่วไปและทุนบูรณาการวิจัย ปีงบประมาณ 2563 435 2018-09-10 15:51:41
2018-09-05 งานประชุมวิชาการและงานนิทรรศการ NanoThailand 2018 452 2018-09-05 09:45:56
2018-08-09 งานแสดงผลงานนวัตกรรมของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ 365 2018-08-09 15:26:18
2018-08-09 รางวัลการวิจัย ประจำปี 2561 480 2018-08-09 10:59:28
2018-07-26 รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (รางวัล สพสว. : IAD Award) ประจำปี 2561 430 2018-07-26 14:50:04
2018-07-17 Innovation Hubs ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 421 2018-07-17 14:20:19
2018-07-17 ห้องปฏิบัติการ หน่วยสัตว์ทดลอง เปิดให้บริการ 417 2018-07-17 13:41:38
2018-07-12 การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 484 2018-07-12 11:29:30
2018-07-06 การสัมมนา "การให้บริการดีโอไอ (DOI) กับสารสนเทศการวิจัยดิจิทัล" 405 2018-07-06 10:06:19
2018-07-06 โครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System” 467 2018-07-06 09:25:14
2018-07-05 ฝ่ายวิจัย ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 639 2018-07-05 13:31:13
2018-07-02 Health Tech for Aging KKU Datathon 925 2018-07-02 11:33:20
2018-06-14 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Droplet Digital PCR (ddPCR) 542 2018-06-14 10:37:41
2018-06-04 ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สถิติสำหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์” รุ่นที่ 3 541 2018-07-03 10:48:30
2018-06-01 การบรรยายและการใช้งานเครื่องมือวิจัยสำหรับงาน Lateral flow 789 2018-06-01 11:29:12
2018-05-11 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักการทำวิจัยทางคลินิกที่ดีสำหรับการดำเนินโครงการวิจัยคลินิกอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามแนวปฏิบัติ ICH-GCP” 824 2018-05-11 16:30:55
2018-05-11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Big Data & Data Cleansing ครั้งที่ 1 627 2018-05-11 15:11:01
2018-05-07 Health Tech for Aging KKU Datathon 482 2018-07-02 18:09:40
2018-05-03 โครงการดำเนินกิจกรรมผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Research Gap Fund-TED Fund) 403 2018-05-03 10:18:24
2018-05-01 ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อพิจารณาเข้ารับรางวัลการวิจัย ประจำปี 2561 722 2018-05-01 13:54:10
2018-04-03 อบรมการใช้เครื่องมือวิจัย สำหรับงาน Lateral Flow 577 2018-04-03 09:39:23
2018-01-30 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ “Basic R Programing and Basic Statistics for Research (R2018)” 552 2018-01-30 14:14:59
2018-01-29 ขอเชิญเสนอรายชื่อบุคลากรในสังกัด เพื่อขอรับรางวัล“นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น” และ “นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่” ประจำปี 2561 527 2018-01-29 16:10:43
2018-01-29 ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวด DMSc Award ประจำปีงบประมาณ 2561 618 2018-01-29 11:09:18
2018-01-25 ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานเปิดตัว โครงการคลังตัวอย่างชีวภาพ คณะแพทยศาสตร์และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 686 2018-01-25 13:58:00
2018-01-19 ผลการคัดเลือกผู้ช่วยนักวิจัย ตำแหน่งผู้จัดการโครงการขุมเหมืองข้อมูลเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสากล 494 2018-01-19 10:08:32
2018-01-09 ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมกิจกรรมพบปะนักวิจัย ในหัวข้อ "แนวทางส่งเสริมงานวิจัยและทิศทางการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561" 547 2018-01-09 14:45:52
2018-01-04 ประกาศ !! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 443 2018-01-04 13:45:53
2017-12-26 สวัสดีปีใหม่ 2561 593 2017-12-26 10:10:30
2017-12-13 ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณทิตที่สำเร็จการศึกษาทุกท่าย 495 2017-12-13 14:50:46
2017-12-06 ขอเชิญเข้าร่วมเปิดโครงการขุมเหมืองข้อมูลเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสากลและร่วมฟังบรรยายจากวิทยากรพิเศษ 634 2017-12-06 14:46:36
2017-12-01 ขอเชิญท่านผู้สนใจนำเสนอผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ 515 2017-12-01 15:24:41
2017-11-28 ฝ่ายวิจัย เปิดรับสมัคร !! ผู้ช่วยนักวิจัย วุฒิปริญญาโท 1150 2017-11-28 15:14:38
2017-11-16 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านอาชีวอนามัยสำหรับบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 10 651 2017-11-16 10:31:31
2017-11-16 ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2560 “ทศวรรษกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี” 579 2017-11-16 09:49:11
2017-10-30 นักศึกษาแพทย์ ปี3 คว้ารางวัล 1st Winner ระดับนานาชาติด้านผลงานวิจัย นำชื่อเสียงสู่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตอกย้ำภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย 833 2017-10-30 11:12:27
2017-10-24 International Research Summit on Zebrafish Aquarium Establishment for Cancer Research hosted by Research Affairs, Faculty of Medicine, KKU 693 2017-10-24 10:09:18
2017-10-12 ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงานการใช้ลำแสงซินโครตรอนเพื่อการวิจัยโดยใช้ Beamline: 1.1W Multiple x-ray techniques 571 2017-10-12 16:13:10
2017-09-14 ตลาดนัดเปิดโลกวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “วิจัยขาย 604 2017-09-14 11:39:34
2017-09-08 การขอรับการพิจารณา “รางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติสารสิน (สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ) ประจำปี 2560” 798 2017-09-08 14:25:07
2017-08-31 ขอเชิญเข้าร่วมงาน In-house Seminar Economics 664 2017-08-31 13:51:34
2017-08-31 การยื่นขอรับค่าสนับสนุนการตีพิม์ 465 2017-08-31 10:38:43
2017-08-03 Thailand Research Expo 2017 549 2017-08-03 15:12:48
2017-08-02 รางวัลการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2560 537 2017-08-02 18:16:51
2017-07-12 ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบ Submit online 733 2017-07-12 16:13:16
2017-07-07 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้ารับการพิจารณารางวัลการวิจัย ประจำปี 2560 786 2017-07-07 15:43:57
2017-06-15 “เปิดโลกมหาวิทยาลัยสู่เครื่องมือวิจัยระดับนานาชาติ” (Research Instrument Expo 2017) 711 2017-06-15 11:15:02
2017-05-15 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ “Clinic & Pre clinic Research Forum 2560” ครั้งที่ 3 984 2017-04-20 14:21:42
2017-05-11 การขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 1040 2017-05-11 09:38:23
2017-05-04 ร่วมแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ (ร่าง) แนวทางปฏิบัติในการเลี้ยงสัตว์และใช้สัตว์น้ำเพื่อนงานทางวิทยาศาสตร์ 609 2017-05-04 16:34:56
2017-05-01 โปรแกรม KKU Scholar 650 2017-05-01 13:08:56
2017-04-25 การใช้งานโปรแกรมเก็บข้อมูลตัวอย่างชีวภาพ (Biobank) 644 2017-04-25 13:17:14
2017-04-25 การประชุมวิชาการ นักวิจัยใหม่ มข. 2560 745 2017-04-25 10:40:33
2017-04-04 รางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2560 869 2017-04-04 15:07:21
2017-03-31 การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารกิจการสาธารณะภายใต้ประเทศไทย 4.0 618 2017-03-31 10:52:01
2017-03-27 ฝ่ายวิจัยขอแสดงความยินดีกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 831 2017-03-27 13:53:24
2017-03-24 โครงการ Thailand-UK Workshop on Non-Communicable Diseases and Infectious Diseases 692 2017-03-24 10:19:06
2017-03-22 การประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อ "รณรงค์การลดบริโภคอาหารที่มีโซเดียมสูง" 457 2017-03-22 10:15:10
2017-03-20 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ “Clinic & Pre clinic Research Forum 2560” ครั้งที่ 2 548 2017-03-20 13:59:54
2017-03-14 รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (รางวัล สพสว. : IAD Award) ประจำปี 2560 509 2017-03-14 15:05:55
2017-03-13 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้มาตรฐานอาหารและยา : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมกับการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ 555 2017-03-13 15:39:03
2017-02-06 ฝ่ายวิจัยขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ 1125 2017-02-06 10:58:06
2017-02-03 โครงการอบรมนักวิจัยเพื่อผลิตผลงานคุณภาพ (Research Quality: Ethics, proposals and publications for successful scientists) 631 2017-02-03 15:07:48
2017-01-27 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ “Clinic & Pre clinic Research Forum 2560” 619 2017-01-27 10:28:28
2017-01-17 Hospital SmartQ App คว้าชัย KKU mHealth 536 2017-01-17 10:30:23
2017-01-10 รับสมัครผู้ช่วยวิจัย 974 2017-01-10 14:48:03
2017-01-10 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญบุคลากร ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรม (Research for Innovation; R4I) จากสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) 594 2017-01-10 16:54:23
2017-01-09 KKU mHealth Thailand mHealth Bootcamp & Hackathon 2017 659 2017-01-09 15:49:02
2016-12-22 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการเชื่อมต่อระหว่างอุตสาหกรรมกับนักวิจัยทางด้าน Bio Technology โดยวิทยากรจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาซูเส็ทส์ (Massachusetts Institute of Technology : M 717 2016-12-22 11:50:00
2016-12-22 Writing an academic manuscript 595 2016-12-22 09:28:07
2016-12-16 ฝ่ายวิจัยขอแสดงความยินดี 588 2016-12-16 16:10:12
2016-12-16 ฝ่ายวิจัยขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว 560 2016-12-17 02:59:40
2016-12-14 ตารางการอบรมประจำเดือน ธันวาคม 2559 633 2016-12-14 10:10:23
2016-12-14 การใช้โปรแกรม SPSS 709 2016-12-14 09:53:44
2016-12-06 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบัน (MOU) กับ School of Medicine, Nankai University สถาบันชั้นนำอันดับที่ 315 ของโลก 709 2016-12-06 10:40:33
2016-11-16 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักการทำวิจัยทางคลินิกที่ดีสำหรับการดำเนินโครงการวิจัยคลินิกอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามแนวปฏิบัติ ICH-GCP” 843 2016-11-16 14:19:41
2016-11-16 Writing an academic manuscript 526 2016-11-16 10:06:00
2016-11-08 มข. มอบสิทธิ์ KKU SCHOLAR ผนึกโรงเรียนแพทย์ 3 สถาบัน 827 2016-11-08 14:39:43
2016-11-03 “โครงการยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยการวิจัยและพัฒนา” ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. 760 2016-11-03 15:25:41
2016-11-03 การยื่นข้อสเนอเพื่อพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยแบบบูรณาการวิจัยประเภทกำหนดกลุ่มเรื่องประจำปีงบประมาณ 2560 537 2016-11-03 14:25:38
2016-11-02 นโยบายและทิศทางการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 519 2016-11-02 10:19:30
2016-11-02 การใช้ลำแสงซินโครตรอนเพื่อการวิจัย โดยใช้ Beamline:1.1W Multiple x-ray techniques 616 2016-11-02 10:17:29
2016-10-26 วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 9 505 2016-10-26 09:47:14
2016-10-25 ขอเชิญเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณเงินรายได้ 2560 (รอบ 1) 636 2016-10-25 11:01:18
2016-10-20 A Special Symposium on "Recent Advances in Viral Immunology" 513 2016-10-20 14:46:04
2016-10-18 ประกาศการรับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัย พวอ. ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก (รอบ 1/2560) 777 2016-10-18 15:29:11
2016-10-18 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ CliniMACS Cell Separation System in Stem Cell Transplantation 513 2016-10-18 11:18:37
2016-10-18 ประชาสัมพันธ์ Confocal 531 2016-10-18 10:51:00
2016-10-18 Flow cytometry and sorter การนำเสนอเครื่อง cell sorter 728 2016-10-18 10:52:09
2016-10-13 เทคนิค และการประยุกต์ใช้ Raman Spectroscopy ในงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 929 2016-10-13 09:02:31
2016-10-11 ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2559 614 2016-10-11 11:38:48
2016-10-04 โครงการฝึกอบรม “Standard Course in Clinical Trial and GCP Training 2016” 894 2016-10-04 15:39:05
2016-09-29 มข.จับมือกรมการแพทย์และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เปิดตัว APPLICATION FAST TRACK ทางด่วนชีวิต (อ่าน 89) 782 2016-09-29 14:43:05
2016-09-26 In vivo imaging and microCT KKU 14Oct2016 574 2016-09-26 14:10:52
2016-09-26 ขอเชิญส้งผลงานเพื่อรับรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน 788 2016-09-26 08:58:59
2016-09-21 ฝ่ายวิจัย และ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ ร่วมต้อนรับ Prof.Rong Xiang 528 2016-09-21 08:57:59
2016-09-13 ห้องสมุดจัดอบรมพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศเพื่อช่วยสนับสนุนงานวิจัย ประจำเดือน กันยายน 508 2016-09-13 14:32:59
2016-09-09 พิธีเนื่องในวันสถาปนา คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2559 556 2016-09-09 15:07:49
2016-09-06 การใช้ลำแสงซินโครตรอนเพื่อการวิจัย สู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 488 2016-09-06 23:28:22
2016-09-06 Food Innopolis 487 2016-09-06 15:55:46
2016-08-30 ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา 602 2016-08-30 11:41:01
2016-08-24 ฝ่ายวิจัย ขอแสดงความยินดีกับ รศ.วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ 588 2016-08-25 02:24:33
2016-08-22 Confocal Scanning Microscope 482 2016-08-22 11:27:40
2016-08-18 CASCAP App 495 2016-08-18 16:21:27
2016-08-17 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา 672 2016-08-17 14:35:55
2016-08-11 KKU Scholar 663 2016-08-11 11:13:52
2016-08-09 ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว 574 2016-08-09 08:53:31
2016-08-03 ทศวรรษต่อไป...กับการวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย 788 2016-08-03 15:18:04
2016-07-29 ISO/IEC17025:2005 556 2016-07-29 14:29:05
2016-07-28 ฝ่ายวิจัยขอแสดงความยินดีกับ ผศ.อุบล ชาอ่อน 863 2016-07-28 11:27:22
2016-07-25 มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016) 641 2016-07-25 10:26:44
2016-07-22 ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรฝ่ายวิจัยประจำปี 2559 536 2016-07-22 14:26:48
2016-07-14 New technology of Flow cytometry 466 2016-07-14 14:33:50
2016-07-14 โครงการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำหรับผู้ช่วยนักวิจัย 484 2016-07-14 08:43:47
2016-07-13 Research Clinic 1046 2016-07-13 10:55:39
2016-07-12 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้ารับการพิจารณารางวัลการวิจัย ประจำปี 2559 594 2016-07-12 13:50:58
2016-07-08 Confocal Scanning Microscope “Carl Zeiss” LSM800 538 2016-07-08 14:47:09
2016-07-08 ฝ่ายวิจัย ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี 896 2016-07-08 09:07:53
2016-07-06 App Koonlook 932 2016-07-06 10:11:01
2016-07-04 แอปฯ “KhunLook” พี่เลี้ยงสุดเจ๋ง หนุนพ่อแม่ยุค IT 858 2016-07-04 09:16:53
2016-06-29 Scientific Summit Meeting ระหว่างนักวิจัยคณะแพทยศาสตร์ มข. กับ นักวิจัยจาก George Washington University 643 2016-06-29 09:15:15
2016-06-28 กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยเครื่องอัลตราซาวด์สำหรับแพทย์ทั่วไป ครั้งที่ 11/2559 665 2016-06-28 09:16:08
2016-06-22 การฝึกอบรม เรื่อง ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 540 2016-06-22 14:20:45
2016-06-15 ห้องสมุดจัดอบรมหลักสูตรเพื่อช่วยสนับสนุนงานวิจัย ประจำเดือน มิ.ย.59 502 2016-06-15 11:02:04
2016-06-10 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 627 2016-06-10 10:00:04
2016-06-10 เปิดรับข้อเสนอโครงการ Professional Development ประจำปี 2559 498 2016-06-10 09:24:25
2016-06-08 อบรมเชิงสัมมนา เรื่อง “Internet of Things & Disruptive Technology in Medicine” 575 2016-06-08 14:11:18
2016-06-08 โครงการอบรมเชิงสัมมนา เรื่อง 615 2016-06-08 14:11:13
2016-05-23 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เรียลไทม์พีซีอาร์ (real-time PCR) 992 2016-05-23 13:22:32
2016-05-18 meeting room 580 2016-05-18 13:26:01
2016-05-17 ฝึกอบรมเครื่องมือศูนย์วิจัยกลาง Confocal Scanning Microscope “Carl Zeiss” LSM800 วันที่ 30-31 พค. 2559 601 2016-05-17 14:09:09
2016-05-17 Advanced statistics 488 2016-05-17 11:05:31
2016-05-11 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 669 2016-05-11 16:28:49
2016-05-11 ห้องสมุดจัดอบรมหลักสูตรเพื่อช่วยสนับสนุนงานวิจัย 731 2016-05-11 14:46:09
2016-05-04 ฝ่ายวิจัย ขอแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์วันชัย มาลีวงษ์ 750 2016-05-04 16:14:55
2016-04-25 Frontier in Cancer Research II 669 2016-04-25 10:06:37
2016-04-21 โครงการรณรงค์กำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี 479 2016-04-21 16:24:08
2016-04-18 ขอเชิญนักวิจัยสมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อรับ "รางวัล สพสว. (IAD Award) ประจำปี 2559 581 2016-04-18 10:58:17
2016-04-08 Scientific Summit Meeting 564 2016-04-09 03:31:41
2016-04-07 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการGWU 674 2016-04-07 16:18:57
2016-04-05 ขอเชิญเข้าอบรมพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศเพื่อช่วยสนับสนุนงานวิจัย 691 2016-04-06 01:14:52
2016-03-29 CCA_forum 161-2559 506 2016-03-29 12:53:45
2016-03-25 คณะแพทยศาสตร์ มข ผลการจัดลำดับ QS World subject ranking ด้าน Medicine ของปี 2016 604 2016-03-26 03:54:13
2016-03-23 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย for Windows 572 2016-03-23 15:34:26
2016-03-22 ประกาศคณะแพทยศาสตร์ ฉบับที่ 65/2557 498 2016-03-22 16:13:07
2016-03-14 ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนทุนวิจัยแบบแข่งขันปีงบประมาณ 2559 566 2016-03-14 13:38:13
2016-03-10 จะสร้างทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยได้อย่างไร 500 2016-03-10 13:19:08
2016-03-03 ห้องสมุดจัดอบรมพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศเพื่อช่วยสนับสนุนงานวิจัย 621 2016-03-03 20:18:18
2016-03-01 รางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2559 747 2016-03-01 14:24:10
2016-02-26 ฝ่ายวิจัย ขอแสดงความยินดีกับศ.วันชัย มาลีวงษ์ 776 2016-02-26 12:54:13
2016-02-26 ขอเชิญนักวิจัยสมัครรับทุนคณะแพทยศาสตร์ ปี 2559 รอบ 2 500 2016-02-26 10:19:29
2016-02-16 การฝึกอบรมครุภัณฑ์วิจัย ครั้งที่ 1/2559 516 2016-02-16 15:26:35
2016-02-16 ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2559 444 2016-02-16 09:38:07
2016-02-11 CCA Forum 2016 ครั้งที่ 159/2559 631 2016-02-11 12:02:21
2016-02-09 ประชาสัมพันธ์บริการสนับสนุนการใช้ทรัพยากรสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร 563 2016-02-09 22:30:51
2016-02-09 การนำเสนอครุภัณฑ์วิจัย เครื่องมือวิจัย 571 2016-02-09 22:27:59
2016-02-06 ฝ่ายวิจัย ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ผิวพรรณ มาลีวงษ์ และคณะ 601 2016-02-06 18:38:21
2016-02-04 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 19 649 2016-02-04 16:46:23
2016-02-03 นักวิจัย มข. คว้ารางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2558 532 2016-02-03 11:12:08
2016-02-01 Confocal Scanning Microscope “Carl Zeiss” LSM800-01-02-16 404 2016-02-01 17:33:00
2016-01-28 CCA Forum 2016 ครั้งที่ 158/2559 377 2016-01-28 10:48:21
2016-01-28 ห้องสมุดจัดอบรมทักษะการรู้สารสนเทศต้อนรับเปิดเทอม 401 2016-01-28 09:58:17
2016-01-19 นักวิจัย มข. คว้ารางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่นและดีมาก สภาวิจัยแห่งชาติ 417 2016-01-19 08:53:40
2016-01-16 ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.วีรจิตต์ โชติมงคล 1506 2016-01-16 13:01:19
2016-01-16 ขอแสดงความยินดีกับ ศ.พญ.อรุณี เจตศรีสุภาพ 851 2016-01-16 12:55:54
2016-01-13 ฝ่ายวิจัยขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร 371 2016-01-13 08:32:43
2016-01-12 คณะเภสัชศาสตร์ 361 2016-01-12 13:50:58
2016-01-12 ประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติเรื่อง “Genomic Epidemiology in Infectious Diseases (GEID2016)” 796 2016-01-12 09:50:42
2016-01-07 Confocal Scanning Microscopes “Carl Zeiss” LSM800 ครั้งที่ 3 317 2016-01-07 20:00:38
2016-01-06 ทุนวิจัยของกองทุนสนับสนุนการวิจัย องค์การเภสัชกรรม 584 2016-01-06 14:06:22
2016-01-06 Information Literacy January 2016 311 2016-01-06 10:15:03
2015-12-28 โครงการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 291 2015-12-28 11:37:18
2015-12-26 เทคนิคการสืบค้น และรายงานผลงานตีพิมพ์ รายบุคคลทั้งภาควิชา 333 2015-12-26 11:53:51
2015-12-25 ขอเชิญนักวิจัยส่งข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ที่ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 426 2015-12-25 16:01:09
2015-12-25 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์การแพทย์ที่ใช้ในโรงพยาบาล” 567 2015-12-25 11:23:22
2015-12-25 การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 และรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560 301 2015-12-25 10:01:24
2015-12-24 โครงการ “นวัตกรรมทางการแพทย์สู่เชิงพาณิชย์” 315 2015-12-24 09:02:54
2015-12-23 RGJ-Ph.D. congress XVII 304 2015-12-23 10:59:51
2015-12-22 ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 942 2015-12-22 16:11:51
2015-12-19 ฝ่ายวิจัยขอแสดงความยินดีกับศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี 309 2015-12-19 12:46:36
2015-12-09 จัดการประชุมปรึกษาหารือร่วมระดมสมองในการจัดทำระบบการจัดเก็บตัวอย่างชีวภาพ (Biobank) 424 2015-12-09 13:34:15
2015-12-08 ขอเชิญเข้าร่วมประชาสัมพันธ์ทุนสกว.“โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ 322 2015-12-08 10:55:02
2015-12-08 ฝึกอบรมเครื่องมือศูนย์วิจัยกลาง Confocal Scanning Microscope “Carl Zeiss” LSM800 434 2015-12-08 11:53:40
2015-12-02 ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือน ธันวาคม 2558 282 2015-12-02 12:55:58
2015-12-01 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 346 2015-12-02 10:27:58
2015-12-01 เปิดประตูสู่ห้องแล็บ 258 2015-12-01 14:47:51
2015-11-26 ขอเชิญ เข้าร่วมโครงการการให้คำปรึกษาด้านภาษาอังกฤษในโครงการวิจัยระหว่างประเทศ 377 2015-11-26 16:09:18
2015-11-26 พิธีมอบรางวัลความเป็นเลิศด้านตัวชี้วัดสำคัญของการวิจัย ประจำปี 2557 390 2015-11-26 09:24:16
2015-11-24 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการให้คำปรึกษาด้านการเขียน Proposal, Experimental design เกี่ยวกับงานวิจัย 306 2015-11-24 11:35:45
2015-11-23 จัดอบรมและสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 443 2015-11-23 10:07:57
2015-11-19 ศาสตราจารย์วันชัย มาลีวงษ์ ผู้รับทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2558 482 2015-11-19 14:39:39
2015-11-19 นักวิจัยหญิงเก่ง มข. รับทุนวิจัยลอรีอัล 357 2015-11-19 09:48:17
2015-11-10 การเปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. ประจำปีงบประมาณ 2559 และการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับสมัคร 450 2015-11-10 15:32:59
2015-11-06 เครื่องมือด้านชีวเวชศาสตร์ 293 2015-11-06 09:36:36
2015-11-05 พ.ร.บ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 575 2015-11-05 16:08:49
2015-11-04 ฝึกอบรมเครื่องมือศูนย์วิจัยกลาง Confocal Scanning Microscope “Carl Zeiss” LSM800 426 2015-11-04 16:01:57
2015-11-03 มข.ติดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก โดย Times Higher Education 342 2015-11-03 14:13:53
2015-11-02 ขอเชิญเจ้าหน้าที่ภาควิชาที่กำกับดูแลตัวชี้วัดด้านการวิจัย 305 2015-11-02 13:23:08
2015-10-29 ขอเชิญฟังบรรยายวิชาการThai Cochrane Network (TCN) 526 2015-10-29 14:33:08
2015-10-29 ตารางฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ 346 2015-10-29 13:55:09
2015-10-29 การประชุมคณะแพทยศาสตร์ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 25 - 28 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมรอยัลนครา จังหวัดหนองคาย 753 2015-10-29 10:25:50
2015-10-28 ส่งบทความเข้าร่วม โครงการคลินิกให้บริการปรับปรุงนิพนธ์ต้นฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อการตีพิมพ์ 348 2015-10-28 16:07:09
2015-10-28 ประกาศคณะแพทยศาสตร์ ฉบับที่ 252/2558 345 2015-10-28 15:03:11
2015-10-28 ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูล KKU Scholar 482 2015-10-28 13:56:18
2015-10-28 ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมโครงการ 461 2015-10-28 11:11:23
2015-10-28 ขอเชิญ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ 379 2015-10-28 08:58:23
2015-10-20 ฝ่ายวิจัย ขอแสดงความยินดี กับ ศ.บรรจบ ศรีภา ที่จะได้รับรางวัลจากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 334 2015-10-20 11:50:34
2015-10-07 Information Literacy Training 350 2015-10-07 08:47:23
2015-10-07 ฝ่ายวิจัยขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะแพทยศาสตร์ที่ได้รับรางวัลการวิจัย ประจำปี 2558 471 2015-10-07 08:32:44
2015-10-02 ประชุมวิชาการประจำปี 2558 ครั้งที่ 31 544 2015-10-02 09:34:16
2015-09-28 ขอเชิญอบรมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558 441 2015-09-28 14:23:05
2015-09-25 ฝ่ายวิจัย ร่วมกับ บริษัทรัชมอร์ พรีซิชั่น จำกัด จัดอบรมการใช้เครื่อง "Confocal Scanning Microscopes" ZEISS LSM 800 575 2015-09-25 15:19:19
2015-09-25 ขอเชิญรับฟังการบรรยาย 270 2015-09-25 13:54:23
2015-09-25 ฝ่ายวิจัย ได้รับรางวัล ผลงานแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) เรื่อง การวิเคราะห์กระบวนการทำงาน โดยใช้ SIPOC & ประโยชน์ที่ได้รับ โครงการวันคุณภาพ MD KKU Quality Day 2015 293 2015-09-25 10:33:09
2015-09-23 การประชุมปรึกษาหารือเพื่อความร่วมมือการวิจัย Research University Network : RUN 515 2015-09-23 14:30:05
2015-09-18 ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Clinicalkey NURSING Global Base (Acute Care) 568 2015-09-18 13:39:12
2015-09-16 อบรมการใช้เครื่อง "Confocal Scanning Microscopes" ZEISS LSM 800 วันที่ 24-25 กันยายน 2558 614 2015-09-16 11:17:58
2015-09-14 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่่อง Good Laboratory Practice (GLP) and Basic instruments (1/2558) 324 2015-09-14 09:39:15
2015-09-11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำหรับผู้ช่วยนักวิจัย 333 2015-09-11 08:23:31
2015-09-09 การประชุมระหว่างนักวิจัยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ Prof. Jeffry M Bethoni จาก Geoge Washington University 319 2015-09-09 14:26:50
2015-09-08 การประชุม "MD Anderson Cancer Center and the Thai Cancer Network" 434 2015-09-08 18:28:41
2015-09-08 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ 981 2015-09-08 14:49:25
2015-09-08 รางวัลวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2558 431 2015-09-08 14:34:27
2015-09-03 มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดรับคัดเลือกบุคลากรเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ University of Hawaii at Manoa ประเทศสหรัฐอเมริกา 554 2015-09-03 14:24:41
2015-08-31 การประชุมปรึกษาหารือ รูปแบบแนวทางในการดำเนินงานสนับสนุนการวิจัยร่วมกัน (REACT) 516 2015-08-31 15:45:49
2015-08-27 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จัดอบรมการใช้เครื่องมือ Digital droplet PCR (re-training) 474 2015-08-27 14:47:53
2015-08-26 การประชุมหารือเพื่อเตรียมจัดประชุม Sciencetific Summit 693 2015-08-26 17:31:09
2015-08-26 ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2559 469 2015-08-26 15:59:02
2015-08-26 ขอเชิญเข้ารับฟังการชี้แจงทุนวิจัย และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 440 2015-08-26 09:15:13
2015-08-24 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนา เพื่อจัดแสดงและทดลองจำหน่ายในศูนย์จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น 422 2015-08-24 16:06:11
2015-08-19 ฝึกอบรมเครื่องมือวิจัยกลางครั้งที่ 4/2558 "Confocal Scanning Microscopes" ZEISS LSM 800 759 2015-08-19 10:28:36
2015-08-19 อบรมการใช้ Digital droplet PCR (re-training) 629 2015-08-19 08:58:46
2015-08-18 การสัมมนาวิชาการ Principle of Gene Editing by CRISPR/Cas9 Technique 529 2015-08-18 09:02:02
2015-08-17 ขอแจ้งเลื่่อนวันอบรม GLP 331 2015-08-17 16:06:00
2015-08-13 ฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในจากฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ 386 2015-08-13 11:37:13
2015-08-10 พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการพันธมิตรวิจัยหลังปริญญาเอก 728 2015-08-10 16:18:27
2015-08-06 พิธีรับมอบประติมากรรม 559 2015-08-06 15:50:18
2015-08-04 ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรฝ่ายวิจัยเข้ารับรางวัล สุดยอดคนบริการปี 2558 ในงาน Service mind Culture day คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 601 2015-08-04 16:03:54
2015-08-04 โครงการ Targeted Research 411 2015-08-04 13:21:28
2015-08-04 ขอเชิญ บุคลากร นักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ 751 2015-08-04 10:13:24
2015-07-28 การขอรับรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2558 692 2015-07-28 12:38:46
2015-07-27 พิธีบันทึกความร่วมมือโครงการพันธมิตรนักวิจัยหลังปริญญาเอก ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Med MSU - KKU Post Doctoral Program) 1746 2015-07-27 10:58:27
2015-07-23 ขอเชิญ เสนอผลงานเข้ารับพิจารณารางวัล คณะแพทย์ มข. ประจำปี 2558 492 2015-07-23 16:03:05
2015-07-20 ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย หัวข้อ 409 2015-07-20 10:05:36
2015-07-16 ขอเชิญนักวิจัย สมัครขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยในโครงการ Newton Fund 416 2015-07-16 12:23:42
2015-07-16 ขอเชิญร่วมทำบุญฝ่ายวิจัย ประจำปี 2558 526 2015-07-16 10:54:06
2015-07-08 ขอเชิญภาควิชาสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มข. เบิกจ่ายโบนัสภาควิชา 684 2015-07-08 15:51:27
2015-07-03 ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วม หรือเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมเข้ารับรางวัล TRF-CHE-Scopus Researcher Awards 2015 561 2015-07-03 15:26:16
2015-07-03 ขอเชิญร่วม การประชุมวิชาการมะเร็งที่ประเทศอินเดีย 6th International Conference on Translation Cancer Research Prevention and Treatment of Cancer: Hypes and Hopes 455 2015-07-03 09:54:09
2015-06-29 ขอเชิญเสนอโครงการวิจัย เพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี 2558 รอบที่ 3 633 2015-06-29 11:35:13
2015-06-26 ขอเชิญ รับฟังการบรรยาย First Draft Manuscript Writing Clinic (MWC) หัวข้อเรื่อง To write a good scientific review articles 669 2015-06-27 01:45:22
2015-06-25 คณะผู้วิจัย จากภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มอบชุดตรวจพยาธิตัวจี๊ดให้กับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 865 2015-06-25 13:51:28
2015-06-25 ขอเรียนเชิญนักวิจัยเข้าร่วมโครงการพันธมิตร นักวิจัยหลังปริญญาเอก ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 552 2015-06-25 10:39:10
2015-06-25 ขอเชิญนักวิจัย บุคลากร เข้าร่วมรับฟังประชาสัมพันธ์ทุน Newton Fund 492 2015-06-25 09:23:11
2015-06-24 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม การประชุมวิชาการ ThaiTECH Annual Meeting ครั้งที่ 15 ประจำปี 2558 947 2015-06-25 08:09:01
2015-06-24 ขอต้อนรับ คณะดูงานจาก โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 870 2015-06-24 14:44:32
2015-06-22 ขอเชิญอาจารย์ทุกท่านมาเริ่มต้นเขียนร่าง Manuscript เพื่อการตีพิมพ์ให้เป็นเรื่อง่ายกันเถอะ 490 2015-06-22 10:09:35
2015-06-22 ขอเชิญ รับฟังการบรรยาย First Draft Manuscript Writing Clinic (MWC) เรื่อง Respond to the comments from reviewers/editors 446 2015-06-22 09:09:22
2015-06-19 ขอเชิญ รับฟังการบรรยาย First Draft Manuscript Writing Clinic (MWC) เรื่อง Publish or perish and Publish and perish 466 2015-06-21 12:37:52
2015-06-19 พิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2558 671 2015-06-17 11:16:48
2015-06-16 การประชุมวิชาการ ประจำปี 2558 ครั้งที่ 31 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1175 2015-06-16 15:43:52
2015-06-12 ขอเชิญ เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเทคนิค Lateral-Flow (ICT) Lateral-Flow Test Device Development 704 2015-06-12 09:26:55
2015-06-11 สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยใน 4 ประเภททุน 735 2015-06-11 10:59:32
2015-05-26 การประชุมวิชาการของศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ 634 2015-05-26 09:41:59
2015-05-20 มข.เปิดตัว KAN ชุดทดสอบโรคพยาธิตัวจี๊ด ครั้งแรกของโลก 865 2015-05-20 16:53:12
2015-05-07 ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร รับฟังการบรรยาย First Draft Manuscript Writing Clinic (MWC) 714 2015-05-07 16:20:19
2015-04-24 ขอแสดงความยินดีกับ 2 ศาสตราจารย์ จากคณะแพทยศาสตร์ มข. ที่เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานโล่จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 712 2015-04-24 09:31:06
2015-04-17 รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าพบเพื่อแสดงความยินดี กับ รศ.นพ.สุชาติ อารีมิตร ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่ง คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม 700 2015-04-17 13:57:54
2015-04-08 การจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการทุน NSTDA Chair Professor, PTT NSTDA Chair Professor และ ทุนวิจัยแกนนำ ประจำปี 2558 601 2015-04-08 13:54:11
2015-03-27 ฝ่ายวิจัย ร่วมแสดงความยินดี กับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ที่เข้ารับโล่เกียรติยศจากสมาคมศิษย์เก่า มหิดล 673 2015-03-27 10:43:24
2015-03-19 ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. ต้องจิตร ถันชมนาง ได้รับรางวัลรางวัลนักปรสิตรุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 1093 2015-03-19 16:33:18
2015-03-18 ขอเชิญ บริษัท ห้าง ร้าน ผู้แทนจำหน่ายที่สนใจ ร่วมกิจกรรม นำเสนอ “ความก้าวล้ำของเทคโนโลยีในอนาคตจากเครื่องมือวิจัย” 565 2015-03-18 14:44:15
2015-03-16 สวทช. รับสมัครทุนโครงการ Global Young Scientists Summit (GYSS) ประจำปี 2559 994 2015-03-16 16:20:54
2015-03-16 วช. จัดการประชุมเรื่อง วิจัยมุ่งเป้าด้านยางพาราช่วยเพิ่มมูลค่าและแก้ปัญหาราคา ยางพาราได้อย่างไร 618 2015-03-16 16:20:57
2015-03-16 แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP) 1003 2015-03-16 16:21:00
2015-03-16 มหกรรมการวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2015) 688 2015-03-16 16:21:02
2015-03-13 เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนร่วมระหว่าง MRC และ Wellcome Trust 628 2015-03-13 16:31:00
2015-03-12 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานด้านการวิจัย 696 2015-03-13 16:01:44
2015-03-12 ฝ่ายวิจัย คณะแพทย์ มข. เตรียมเปิดตัวโครงการใหม่สำหรับนักวิจัย 705 2015-03-12 16:38:16
2015-03-10 ประกาศ ยกเลิก Key Card เข้าอาคารเวชวิชชาคาร (ผู้ไม่ยืนยัน) 568 2015-03-10 14:19:13
2015-03-09 การประชุม เมธีวิจัยอาวุโส สกว. 2558 602 2015-03-09 09:18:08
2015-03-06 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โปรแกรม SciVal 755 2015-03-06 13:35:58
2015-03-06 ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือ Big Data Analytics for Healthcare 720 2015-03-06 11:11:20
2015-03-02 ขอเชิญเสนอโครงการวิจัย เพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี 2558 830 2015-03-02 12:02:47
2015-02-27 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา DOI - Thailand 503 2015-02-27 11:42:00
2015-02-20 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Submit Online และอบรมการจัดทำสัญญารับทุนวิจัย 584 2015-02-20 09:46:55
2015-02-16 นายกรัฐมนตรี เคาะมาตรการส่งเสริมวิจัยประเทศ เห็นชอบลดหย่อนภาษี 3 ขั้น เข็นหน่วยงานรัฐซื้อสินค้านวัตกรรมคนไทย 739 2015-02-16 10:24:32
2015-02-16 นายกรัฐมนตรีเน้นให้โครงการขนาดใหญ่ของรัฐต้องใช้นวัตกรรมไทย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน พร้อมเร่งรัดปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมนวัตกรรมผ่านมาตรการภาษีให้คล่องตัวกว่าเดิม 627 2015-02-16 10:24:43
2015-02-11 ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัยคณะแพทยศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน และนักวิจัยดีเด่น 1138 2015-02-11 14:27:00
2015-02-11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การดูแลและเทคนิคการปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง" รุ่นที่ 11 587 2015-02-11 14:29:10
2015-02-11 NECTEC ร่วมมือกับ มข. เปิดตัว Application "KhunLook MobileApp" 826 2015-02-11 10:25:37
2015-02-07 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล 882 2015-02-08 16:54:31
2015-02-07 ฝ่ายวิจัย คณะแพทย์ มอบรูปแสดงความยินดี นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2556 มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ 726 2015-02-08 16:55:33
2015-02-07 ฝ่ายวิจัย คณะแพทย์ มข. ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มข. ที่ให้ความรู้และคำปรึกษาฝ่ายวิจัย 709 2015-02-09 14:51:23
2015-01-30 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 705 2015-02-08 16:55:38
2015-01-27 ขอเชิญประชุมเสวนาเรื่อง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับต่างประเทศครั้งที่ 1 553 2015-02-10 10:23:34
2015-01-13 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในคน ความร่วมมือภาครัฐร่วมเอกชนประจำปี 2557 ครั้งที่ 2 766 2015-02-10 15:08:55
2015-01-08 ขอเชิญเข้าร่วมพบปะ Manuscript Editor Professor. James A. Will 655 2015-02-11 21:35:22
2015-01-06 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ขอขอบคุณผู้บริหารจากคณะแพทยศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดทำ Work Process 605 2015-02-09 00:01:58
2014-12-29 Professor. Yukifumi Nawa อวยพรปีใหม่ ฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์ 663 2015-02-10 09:20:47
2014-12-29 รองศาสตราจารย์สมชาย ปิ่นละออ และทีมบัณฑิตศึกษา ร่วมอวยพรปีใหม่ให้ฝ่ายวิจัย 924 2015-02-12 16:50:48
2014-12-23 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคน Good Clinical Practice for Biomedical Research (GCP Training) 1434 2015-02-08 17:00:23
2014-12-18 รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว มอบดอกไม้และของที่ระลึกร่วมแสดงความยินดี รองคณบดีฝ่ายวิจัยคนใหม่ 771 2015-02-13 15:31:19
2014-12-15 เปิดรับ โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ 805 2015-02-09 04:53:38
2014-12-04 ทุนสนับสนุนแบบแข่งขันปีงบประมาณ 2558 555 2015-02-15 07:18:12
2014-12-04 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสมัครทุนวิจัยวัคซีน 454 2015-02-10 16:19:57
2014-12-04 ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี พ.ศ. 2557 916 2015-02-10 10:09:40
2014-12-04 คณะจากมหาวิทยาลัยไทเป ประเทศไต้หวันเข้าเยี่ยมและทำข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 962 2015-02-10 15:20:09
2014-12-03 กองบริหารงานวิจัย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กำหนดจัดกิจกรรม “RRi KKU Forum 2014” 1062 2015-02-08 23:10:44
2014-12-03 การประชุมนานาชาติ International Symposium on Waterborne Diseases and Emerging Parasitic Diseasis 718 2015-02-11 03:52:02
2014-12-03 ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มข ที่ได้รับรางวัลจากงานประชุม THE 13th ASIAN-PACIFIC CONGRESS FOR PARASITIC ZOONOSES 950 2015-02-11 21:06:23
2014-11-27 ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและผู้ที่สนใจ สมัครเข้าอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบไพรเมอร์และตัวตรวจตามสำหรับงาน เรียลไทม์พีซีอาร์ 690 2015-02-09 17:59:46
2014-11-21 ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 ท่าน ที่ได้รับรางวัล จากสำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปี พ.ศ. 2557 636 2015-02-13 19:35:47
2014-11-19 ผู้บริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 899 2015-02-14 12:23:25
2014-11-14 การประชุมและปรึกษาหารือ The WEllcome Centre for global Health Research annaul meeting 789 2015-02-08 17:00:27
2014-10-31 ขอเชิญเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณเงินรายได้ 2558 (รอบ1) 582 2015-02-14 11:56:36
2014-10-27 โครงการ สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์พบผู้วิจัย 652 2015-02-13 11:11:52
2014-10-24 งานวิชาการ นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส ครั้งที่ 14 581 2015-02-09 23:29:42
2014-10-07 พิธีมอบโล่รางวัลการวิจัยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2557 592 2015-02-08 17:09:41
2014-10-03 ขอเชิญรับบริการตรวจโรคพยาธิตัวจี๊ด อ่านผลภายใน 2 ชั่วโมง 631 2015-02-11 00:10:25
2014-09-26 การอบรมให้ความรู้การจัดทำ Work Process 506 2015-02-12 11:21:30
2014-09-22 ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2558 616 2015-02-13 09:02:28
2014-09-18 การประชุมหารือเครือข่ายความร่วมมือวิจัยกับ Guangxi University of Chinese Medicine 526 2015-02-12 11:19:34
2014-08-25 Research Forum 12th "Beall's list Journa" 861 2015-02-08 17:00:22
2014-08-22 ขอเชิญคณาจารย์ และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง Biogeography, climate change and research possibilities in biology and medicine 701 2015-02-08 17:09:42
2014-08-21 ขอเชิญคณาจารย์ และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง Trick and tip for manuscript preparation 468 2015-02-12 11:13:59
2014-08-21 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อ Beall’s list Journal 602 2015-02-10 03:08:35
2014-08-20 ขอเชิญคณาจารย์ และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง Molecular phylogeny 616 2015-02-12 11:09:52
2014-08-19 กิจกรรม Big Cleaning Day 762 2015-02-12 11:09:20
2014-08-15 ขอเชิญคณาจารย์ และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง Getting published 592 2015-02-09 10:04:33
2014-08-14 ประชุมข้อควรระวังการเข้า-ออก การใช้ห้องปฏิบัติการ เเละพื้นที่อาคารเวชวิชชาคาร 830 2015-02-20 17:23:46
2014-08-13 การฝึกอบรมในหัวข้อ “Commons Mistakes in writing scientific English” 893 2015-02-10 03:44:32
2014-08-08 เชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ วิทยากรโดย Professor David Blair 796 2015-02-26 07:46:59
2014-08-07 ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น 935 2015-02-26 08:55:52
2014-08-07 กิจกรรมอบรม Good LaboratoryPractice (GLP) 698 2015-02-12 11:04:21
2014-08-06 กิจรรมทำบุญตักบาตร หน่วยสัตว์ทดลอง 962 2015-02-08 17:00:24
2014-07-29 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนงานสนับสนุนงานวิจัยสำหรับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของภาควิชา 837 2015-02-09 23:32:08
2014-07-29 ประชุม “ MD Anderson Cancer Center and the Thai Cancer Network ” 673 2015-02-12 11:00:26
2014-07-28 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้ารับการพิจารณารางวัลการวิจัย ประจำปี 2557 696 2015-02-08 17:00:20

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น