พื้นที่ให้บริการของหน่วยสัตว์ทดลอง

เข็มป้อนสารสัตว์ทดลอง
เข็มป้อนสารสัตว์ทดลอง เบอร์ 16 ยาว 4 นิ้ว
เข็มป้อนสารสัตว์ทดลอง เบอร์ 18 ยาว 4 นิ้ว
เข็มป้อนสารสัตว์ทดลอง เบอร์ 18 ยาว 3 นิ้ว
เข็มป้อนสารสัตว์ทดลอง เบอร์ 18 ยาว 1.5 นิ้ว
กรรไกรผ่าตัดปลายแหลม
กรรไกรผ่าตัดปลายมน
คีมจับเส้นโลหิตตรง
คีมจับเข็มและตัดไหม
คีมจับผ้า 01
คีมจับผ้า 02
คีมจับเนื้อเยื่อแบบธรรมดา
คีมจับเนื้อเยื่อแบบล็อค
คีมจับเนื้อเยื่อปลายแหลมโค้ง
คีมจับเนื้อเยื่อปลายแหลมตรง
ยาสลบสัตว์ Nembutal
ยาสลบสัตว์ Isoflurane
เครื่องดมยาสลบสัตว์ ด้วย Isoflurane

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น