ข่าวนวัตกรรม

วันที่ประกาศ หัวข้อข่าว ภาพข่าว อ่าน อ่านล่าสุด
2023-09-19 ขอสำรวจผลงานนวัตกรรม ปัญหา Pain Point หรือแนวคิดการพัฒนานวัตกรรม ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย 5 2023-09-19 16:34:20
2023-09-13 คณะแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมงาน MEDCHIC Innovation Day 2023 12 2023-09-13 09:14:24
2023-07-20 ขอเชิญชวนเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ Thailand New Gen Inventors Award 2024 21 2023-07-20 15:34:19
2023-07-13 ขอเชิญชวนเข้าร่วมชมนิทรรศการ “ผลงาน การนำวิจัยไปใช้ประโยชน์” และขอรับคำปรึกษาด้านทุนวิจัยและด้านต่างๆ 16 2023-07-13 11:06:52
2023-07-12 ขอเชิญส่งผลงานนวัตกรรม เพื่อรับคัดเลือกไปจัดแสดงในงาน MEDCHIC Innovation Day 2023 17 2023-07-12 10:22:04
2023-07-10 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมชมงานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม 2566 “TRIUP FAIR 2023” 13 2023-07-10 15:47:19
2023-07-03 K-MEDI hub และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนาม MOU ด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากรและสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา 22 2023-07-03 10:16:02
2023-06-30 ภาพบรรยากาศงาน Koamex 2023 Day 1 41 2023-06-30 15:08:56
2023-06-30 โครงการนำเสนอผลงานนวัตกรรม KOAMEX 2023 ณ เมืองแทกู ประเทศเกาหลีใต้ 17 2023-06-30 14:50:35
2023-06-27 ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ไพบูลย์ สิทธิถาวร และคณะ ที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมเพื่อสังคม 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 24 2023-06-27 09:45:43
2023-06-27 ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พญ.ศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย และคณะ ที่ได้รับรางวัล 60 ปี สุดยอดนวัตกรรมเพื่อสังคม 32 2023-06-27 09:32:37
2023-06-27 ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว และคณะ ที่ได้รับรางวัล 60 ปี สุดยอดนวัตกรรมเพื่อสังคม 20 2023-06-27 09:26:09
2023-01-25 โครงการ Lunch talk: AI for Medical Technology 41 2023-01-25 13:26:29
2023-01-12 มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ผู้อำนวยการด้านนวัตกรรม (MITR PHOL Innovation & Research Center) 142 2023-01-12 16:22:42
2022-12-16 ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถาบัน K-Agro Innovation (KAI) 66 2022-12-16 11:07:18
2022-08-17 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ ศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร และคณะ ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา ประเภท อนุสิทธิบัตร 127 2022-08-17 15:04:17
2022-08-16 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ ศ.วันชัย มาลีวงษ์ และคณะ ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา ประเภท อนุสิทธิบัตร 78 2022-08-16 14:40:15
2022-06-20 ขอแสดงความยินดีกับ ศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ได้รับรางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) รางวัลจากเวทีนานาชาติ (Internationally Outstanding Inventors Awards Ceremony) 100 2022-06-20 14:30:16
2022-02-15 สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ จัดกิจกรรม HHPHP KKU Open House 144 2022-02-15 14:28:11
2021-11-04 ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ ศูนย์ความเป็นเลิศโรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง 298 2021-11-04 15:14:26
2021-10-28 ชุดตรวจ KKU COVID-19 / IgG Antibody Kit สำหรับตรวจหา IgG antibody ที่จำเพาะต่อ Spike protein ของเชื้อ SARS-CoV-2 (COVID-19) อ่านผลด้วยตาเปล่า 10 นาที ตรวจได้ทั้งในเลือดและน้ำเหลือง 183 2021-10-28 14:29:53
2021-06-11 ขอประชาสัมพันธ์ งานนวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. 265 2021-06-11 16:11:29
2021-05-19 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564” ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2564 232 2021-05-19 10:34:00
2020-07-30 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 248 2020-07-30 11:17:09
2020-06-05 โครงการ MMS6 ได้ผลิตสื่อวีดิทัศน์ Res_Talk (Research Talk) ช่อง Restalkmms6 ลงใน youtube และได้ลงคลิปที่ 11 476 2020-06-05 12:56:00
2020-02-21 ชุดทดสอบโรคพยาธิใบไม้ตับฟาสสิโอลาในคน (Fascioliasis ICT Kit) 266 2020-02-21 14:42:41
2020-02-21 ชุดทดสอบโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากพยาธิปอดหนูในคน (Eosinophilic meningitis ICT Kit) 237 2020-02-21 14:44:52
2020-02-21 ชุดทดสอบโรคพยาธิใบไม้ปอดในคน (Paragonimiasis ICT Kit) 237 2020-02-21 14:41:11
2020-02-21 ชุดทดสอบโรคพยาธิทริคิโนสิสในคน (Trichinosis ICT Kit) 202 2020-02-21 14:42:52
2020-02-21 ชุดทดสอบโรคพยาธิแคปิลลาเรียในคน (Kapillariasis ICT Kit) 204 2020-02-21 14:46:57
2020-02-21 ชุดทดสอบโรคพยาธิตัวจี๊ดในคน (K&K Gnathostoma Rapid Test ICT Kit) 198 2020-02-21 14:46:38
2020-02-21 ชุดทดสอบโรคพยาธิแคปิลลาเรียในคน 199 2020-02-21 14:41:30
2020-02-18 ชุดทดสอบโรคพยาธิใบไม้ตับในคน (Opisthorchiasis clonorchiasis ICT Kit) 270 2020-02-18 15:19:20
2020-02-18 ชุดทดสอบโรคพยาธิเส้นด้าย(สตรองจิรอยด์)ในคน (Stongyloidiasis ICT Kit) 394 2020-02-19 03:40:40
2020-02-14 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มข. ขอแสดงความยินดีกับ รศ.พลพันธ์ บุญมาก และคณะ ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทลิขสิทธิ์ 353 2020-02-14 15:27:36
2020-02-03 ชุดทดสอบพยาธิคว้ารางวัลชมเชยครงการประกวด“เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ประจำปี 2563” (Research to Market 2020) ระดับประเทศ 310 2020-02-03 13:04:54
2020-01-06 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์จินตนาภรณ์ วัฒนธร และคณะ ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 306 2020-01-06 14:06:29
2019-12-25 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอแสดงความยินดีกับ ผลงาน KKU Blood Bank Mobile Application “RED GIVE” ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทลิขสิทธิ์ 249 2019-12-25 15:25:54
2019-12-20 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอแสดงความยินดีกับผลงาน “รถแช่เครื่องมือสำหรับกล้องส่องหลอดลมแบบเคลื่อนที่ (Portable Antiseptic Bronchoscope Cart)” ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทอนุ 555 2019-12-22 11:31:17
2019-12-20 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผลงาน “อุปกรณ์เปลี่ยนตำแหน่งหินปูนในหูชั้นใน” ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทอนุสิทธิบัตร 540 2019-12-20 16:19:43
2019-11-18 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผลงาน การศึกษาพัฒนาพรมมิเพื่อใช้เป็นสมุนไพรบำรุงความจำที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย และนวัตกรรมดีเด่น ๖๐ ปี วช. 315 2019-11-18 09:48:44
2019-11-05 แนวทางพัฒนาความร่วมมือระหว่าง TCELS กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 382 2019-11-05 11:32:28
2019-09-16 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ธรรศ สงวนศักดิ์ ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา ประเภท ลิขสิทธิ์ 325 2019-09-16 14:10:37
2019-09-16 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ และคณะ ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา ประเภท ลิขสิทธิ์ 303 2019-09-16 14:10:48
2019-07-31 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.กัญญลักษณ์ ชัยคำภา และคณะ ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา ประเภท อนุสิทธิบัตร จำนวน 7 ผลงาน 466 2019-07-31 10:55:11
2019-04-29 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.อำนาจ กิจควรดี ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา ประเภท อนุสิทธิบัตร ผลงาน รถยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 582 2019-04-30 15:02:42
2019-04-10 นโยบายและภารกิจของฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 396 2019-04-10 15:59:25
2019-03-27 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางไกรวาส แจ้งเสม และคณะ ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา ประเภท อนุสิทธิบัตร ผลงาน อุปกรณ์รองท่อนบนผู้ป่วยเด็กที่ใส่เฝือกดามสะโพก (Hip spica cast) 576 2019-03-27 13:55:12
2019-03-27 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ และคณะ ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา ประเภท อนุสิทธิบัตร จำนวน 3 ผลงาน 436 2019-03-27 13:31:15
2019-03-26 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร และคณะ ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา ประเภท อนุสิทธิบัตร ผลงาน ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีส่วนผสมของผลหม่อนและสารสกัดผลหม่อน 468 2019-03-26 16:04:10
2019-03-06 คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น โชว์ผลงานวิจัย “น้ำผลมะม่วงหิมพานต์” มีประโยชน์ต่อสมอง-กล้ามเนื้อ เผยความสำเร็จครั้งแรกในไทย 405 2019-03-06 13:38:53
2019-02-04 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 422 2019-02-04 15:08:18
2018-08-16 โปรแกรมตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กปฐมวัย (PASS Speech Audiometry) 750 2018-08-16 10:02:41
2018-08-14 EACC Health Card นวัตกรรมใหม่เพื่อการรักษาที่ง่ายและได้คุณภาพ 443 2018-08-14 16:20:30
2018-08-14 รถยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย Patient electric mobile lifting 796 2018-08-14 16:15:56
2017-08-23 ฝ่ายวิจัย เปิดบ้านต้อนรับ BOI และ คณะผู้ผลิต บริษัทและเอกชน 853 2017-08-23 16:22:07
2016-11-29 พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ “แผ่นแอนติเจนสำหรับตรวจหาแอนติบอดีผู้ป่วยโรคพยาธิตัวจี๊ด ที่เป็นโปรตีนรีคอมบิแนนท์ จากยีน Hypothetical protein ” 658 2016-11-29 10:32:45
2016-01-15 โครงการ นวัตกรรมทางการแพทย์สู่เชิงพานิชย์ 1296 2016-01-15 17:06:05
2015-08-18 ดร.อำพล อาภาธนากร และ ดร. สุรอรภา ศุภจิตร จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เข้าพบปะพูดคุยกับนักวิจัยคณะแพทยศาสตร์ 900 2015-08-18 16:48:19
2015-06-15 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงาน ด้านการวิจัยและพัฒนาผลงาน / นวัตกรรม ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะแพทยศาสตร์ส่วนภูมิภาค 3 สถาบัน ครั้งที่ 13 1060 2015-06-15 12:44:20
2015-06-12 การประชุมปรึกษาหารือ การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (Business Unit) 1130 2015-06-12 11:51:10

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น