ข่าวนวัตกรรม

วันที่ประกาศ หัวข้อข่าว ภาพข่าว อ่าน อ่านล่าสุด
2022-06-20 ขอแสดงความยินดีกับ ศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ได้รับรางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) รางวัลจากเวทีนานาชาติ (Internationally Outstanding Inventors Awards Ceremony) 11 2022-06-20 14:30:16
2022-02-15 สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ จัดกิจกรรม HHPHP KKU Open House 56 2022-02-15 14:28:11
2021-11-04 ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ ศูนย์ความเป็นเลิศโรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง 118 2021-11-04 15:14:26
2021-10-28 ชุดตรวจ KKU COVID-19 / IgG Antibody Kit สำหรับตรวจหา IgG antibody ที่จำเพาะต่อ Spike protein ของเชื้อ SARS-CoV-2 (COVID-19) อ่านผลด้วยตาเปล่า 10 นาที ตรวจได้ทั้งในเลือดและน้ำเหลือง 91 2021-10-28 14:29:53
2021-06-11 ขอประชาสัมพันธ์ งานนวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. 170 2021-06-11 16:11:29
2021-05-19 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564” ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2564 147 2021-05-19 10:34:00
2020-07-30 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 176 2020-07-30 11:17:09
2020-06-05 โครงการ MMS6 ได้ผลิตสื่อวีดิทัศน์ Res_Talk (Research Talk) ช่อง Restalkmms6 ลงใน youtube และได้ลงคลิปที่ 11 285 2020-06-05 12:56:00
2020-02-21 ชุดทดสอบโรคพยาธิใบไม้ตับฟาสสิโอลาในคน (Fascioliasis ICT Kit) 181 2020-02-21 14:42:41
2020-02-21 ชุดทดสอบโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากพยาธิปอดหนูในคน (Eosinophilic meningitis ICT Kit) 151 2020-02-21 14:44:52
2020-02-21 ชุดทดสอบโรคพยาธิใบไม้ปอดในคน (Paragonimiasis ICT Kit) 156 2020-02-21 14:41:11
2020-02-21 ชุดทดสอบโรคพยาธิทริคิโนสิสในคน (Trichinosis ICT Kit) 146 2020-02-21 14:42:52
2020-02-21 ชุดทดสอบโรคพยาธิแคปิลลาเรียในคน (Kapillariasis ICT Kit) 145 2020-02-21 14:46:57
2020-02-21 ชุดทดสอบโรคพยาธิตัวจี๊ดในคน (K&K Gnathostoma Rapid Test ICT Kit) 140 2020-02-21 14:46:38
2020-02-21 ชุดทดสอบโรคพยาธิแคปิลลาเรียในคน 134 2020-02-21 14:41:30
2020-02-18 ชุดทดสอบโรคพยาธิใบไม้ตับในคน (Opisthorchiasis clonorchiasis ICT Kit) 152 2020-02-18 15:19:20
2020-02-18 ชุดทดสอบโรคพยาธิเส้นด้าย(สตรองจิรอยด์)ในคน (Stongyloidiasis ICT Kit) 218 2020-02-19 03:40:40
2020-02-14 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มข. ขอแสดงความยินดีกับ รศ.พลพันธ์ บุญมาก และคณะ ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทลิขสิทธิ์ 272 2020-02-14 15:27:36
2020-02-03 ชุดทดสอบพยาธิคว้ารางวัลชมเชยครงการประกวด“เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ประจำปี 2563” (Research to Market 2020) ระดับประเทศ 182 2020-02-03 13:04:54
2020-01-06 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์จินตนาภรณ์ วัฒนธร และคณะ ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 189 2020-01-06 14:06:29
2019-12-25 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอแสดงความยินดีกับ ผลงาน KKU Blood Bank Mobile Application “RED GIVE” ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทลิขสิทธิ์ 189 2019-12-25 15:25:54
2019-12-20 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอแสดงความยินดีกับผลงาน “รถแช่เครื่องมือสำหรับกล้องส่องหลอดลมแบบเคลื่อนที่ (Portable Antiseptic Bronchoscope Cart)” ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทอนุ 324 2019-12-22 11:31:17
2019-12-20 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผลงาน “อุปกรณ์เปลี่ยนตำแหน่งหินปูนในหูชั้นใน” ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทอนุสิทธิบัตร 338 2019-12-20 16:19:43
2019-11-18 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผลงาน การศึกษาพัฒนาพรมมิเพื่อใช้เป็นสมุนไพรบำรุงความจำที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย และนวัตกรรมดีเด่น ๖๐ ปี วช. 244 2019-11-18 09:48:44
2019-11-05 แนวทางพัฒนาความร่วมมือระหว่าง TCELS กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 277 2019-11-05 11:32:28
2019-09-16 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ธรรศ สงวนศักดิ์ ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา ประเภท ลิขสิทธิ์ 257 2019-09-16 14:10:37
2019-09-16 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ และคณะ ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา ประเภท ลิขสิทธิ์ 230 2019-09-16 14:10:48
2019-07-31 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.กัญญลักษณ์ ชัยคำภา และคณะ ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา ประเภท อนุสิทธิบัตร จำนวน 7 ผลงาน 278 2019-07-31 10:55:11
2019-04-29 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.อำนาจ กิจควรดี ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา ประเภท อนุสิทธิบัตร ผลงาน รถยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 498 2019-04-30 15:02:42
2019-04-10 นโยบายและภารกิจของฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 330 2019-04-10 15:59:25
2019-03-27 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางไกรวาส แจ้งเสม และคณะ ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา ประเภท อนุสิทธิบัตร ผลงาน อุปกรณ์รองท่อนบนผู้ป่วยเด็กที่ใส่เฝือกดามสะโพก (Hip spica cast) 431 2019-03-27 13:55:12
2019-03-27 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ และคณะ ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา ประเภท อนุสิทธิบัตร จำนวน 3 ผลงาน 366 2019-03-27 13:31:15
2019-03-26 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร และคณะ ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา ประเภท อนุสิทธิบัตร ผลงาน ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีส่วนผสมของผลหม่อนและสารสกัดผลหม่อน 374 2019-03-26 16:04:10
2019-03-06 คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น โชว์ผลงานวิจัย “น้ำผลมะม่วงหิมพานต์” มีประโยชน์ต่อสมอง-กล้ามเนื้อ เผยความสำเร็จครั้งแรกในไทย 336 2019-03-06 13:38:53
2019-02-04 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 355 2019-02-04 15:08:18
2018-08-16 โปรแกรมตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กปฐมวัย (PASS Speech Audiometry) 531 2018-08-16 10:02:41
2018-08-14 EACC Health Card นวัตกรรมใหม่เพื่อการรักษาที่ง่ายและได้คุณภาพ 372 2018-08-14 16:20:30
2018-08-14 รถยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย Patient electric mobile lifting 734 2018-08-14 16:15:56
2017-08-23 ฝ่ายวิจัย เปิดบ้านต้อนรับ BOI และ คณะผู้ผลิต บริษัทและเอกชน 648 2017-08-23 16:22:07
2016-11-29 พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ “แผ่นแอนติเจนสำหรับตรวจหาแอนติบอดีผู้ป่วยโรคพยาธิตัวจี๊ด ที่เป็นโปรตีนรีคอมบิแนนท์ จากยีน Hypothetical protein ” 597 2016-11-29 10:32:45
2016-01-15 โครงการ นวัตกรรมทางการแพทย์สู่เชิงพานิชย์ 1199 2016-01-15 17:06:05
2015-08-18 ดร.อำพล อาภาธนากร และ ดร. สุรอรภา ศุภจิตร จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เข้าพบปะพูดคุยกับนักวิจัยคณะแพทยศาสตร์ 834 2015-08-18 16:48:19
2015-06-15 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงาน ด้านการวิจัยและพัฒนาผลงาน / นวัตกรรม ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะแพทยศาสตร์ส่วนภูมิภาค 3 สถาบัน ครั้งที่ 13 952 2015-06-15 12:44:20
2015-06-12 การประชุมปรึกษาหารือ การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (Business Unit) 926 2015-06-12 11:51:10

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น