ข่าวกิจกรรม

วันที่ประกาศ หัวข้อข่าว ภาพข่าว อ่าน อ่านล่าสุด
2024-02-02 ทำบุญอาคารเวชวิชชาคาร ห้องปฏิบัติการวิจัย และสัตว์ทดลอง ประจำปี 2567 164 2024-02-02 10:02:18
2023-02-08 กิจกรรมการจัดเวทีอภิปรายแบบแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง Visiting Professor โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) 233 2023-02-08 08:59:56
2023-01-13 สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (ACRO) จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายศูนย์วิจัยทางคลินิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 1 254 2023-01-13 14:21:25
2022-12-29 Happy New Year 2023 129 2022-12-29 09:24:51
2021-03-25 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หัวข้อ การจัดการประชุมให้มีประสิทธิภาพ 345 2021-03-25 15:34:46
2020-09-30 มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ นายรักษ์เกียรติ กระแสร์ หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย 337 2020-09-30 15:05:46
2020-01-10 การประชุมนักวิจัยกัญชาทางการแพทย์ ครั้งที่ 1/2563 447 2020-01-10 16:29:36
2019-12-26 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563 444 2019-12-26 16:16:34
2018-09-25 KKU Datathon 2018 723 2018-09-25 09:49:06
2018-03-29 Big Cleaning Day ครั้งที่ 3 - 9 ก.พ. 61 1758 2018-03-29 11:07:13
2017-08-31 ฝ่ายวิจัย ขอแสดงความยินดีกับ นายอำนาจ อินสา 1000 2017-08-31 10:27:24
2017-08-31 ฝ่ายวิจัยขอแสดงความยินดีกับ KKUEC 1063 2017-08-31 10:27:24
2017-07-25 ฝ่ายวิจัยได้รับรางวัล KM Awards 2017 738 2017-07-25 13:36:59
2017-04-04 ฝ่ายวิจัย เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาแพทย์ จากกิจกรรม KKU-ICEM 2017 975 2017-04-04 16:09:03
2017-03-07 จับมือทางวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มข. แพทยศาสตร์ สุรนารี ผลิตงานวิจัย 1066 2017-03-07 16:43:14
2016-12-20 มข.เปิดตัวโปรแกรม CKDNET Tools คัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคไตเรื้อรัง 1698 2016-12-20 08:52:23
2016-08-29 Big cleaning day ครั้งที่ 3 922 2016-08-29 09:05:59
2016-08-18 ทำบุญฝ่ายวิจัยและอุทิศส่วนกุศลแก่สัตว์ทดลองประจำปี 2559 874 2016-08-18 10:23:25
2016-07-28 แก่นของ EdPEx คืออะไร? 972 2016-07-28 15:58:49
2016-06-20 BIG CLEANING DAY 2 _17 มิ.ย.59 1136 2016-06-20 11:07:06
2016-06-03 Big Cleaning Day 27 พค 59 1357 2016-06-03 08:52:44
2016-04-11 รดน้ำดำหัว ผู้บริหารเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 911 2016-04-11 14:31:50
2016-04-11 สัมมนาประจำปี 2559 875 2016-04-11 10:00:14
2016-04-08 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 1003 2016-04-08 14:57:08
2016-03-04 ฝ่ายวิจัย จัดสัมนาย่อย นำเสนอ Blueprint 795 2016-03-04 15:32:00
2016-02-24 การประชุม RUN_24-02-16 889 2016-02-24 15:04:54
2016-02-17 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการทำวิจัยทางคลินิกที่ดีสำหรับการดำเนินโครงการวิจัยคลินิกอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามแนวปฏิบัติ ICH_GCP 1010 2016-02-17 12:22:47
2016-01-16 Esan One Health 789 2016-01-16 14:28:07
2016-01-06 การนำเสนอผลงานการบริหารงานในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ของฝ่ายวิจัย 1008 2016-01-06 16:20:21
2015-11-13 รองคณบดีฝ่ายวิจัย ศ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ ได้รับเชิญเพื่อเป็นเกียรติกล่าวต้อนรับ 981 2015-11-13 13:20:59
2015-11-06 กิจกรรม 5 ส ประจำปี 2558 914 2015-11-06 16:16:03
2015-10-08 รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2558 738 2015-10-08 11:04:58
2015-10-05 รองคณบดี ฝ่ายวิจัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 2 802 2015-10-05 15:49:10
2015-09-25 รองคณบดี ฝ่ายวิจัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในเวทีเสวนา Good Practice "วันคุณภาพ MD Quality Day" 818 2015-09-25 09:44:05
2015-08-06 ทำบุญฝ่ายวิจัย 2558 771 2015-08-06 14:23:32
2015-06-29 กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2558 1864 2015-06-29 10:02:07
2015-04-12 กิจกรรมรดน้ำดำหัว ผู้บริหาร ฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์ มข. 892 2015-04-16 08:12:40
2015-02-24 ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมการใช้งาน BIOFLUX 991 2015-02-25 10:38:08
2015-02-09 ภาพกิจกรรมสัมมนาเเละฝึกอบรมการใช้งานเครื่อง Multiplex beads suspension array (Luminex) 1246 2015-02-09 11:02:37
2015-01-06 กิจกรรมงานเลี้ยงต้อนรับปีใหม่ ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มข 1032 2015-02-09 14:49:37
2014-09-10 อบรมการจัดเก็บเเละทิ้งสารเคมี อย่างถูกต้องเเละปลอดภัย 964 2015-02-12 11:18:26

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น