ข่าวสารภายนอก

วันที่ประกาศ หัวข้อข่าว ภาพข่าว อ่าน อ่านล่าสุด
2016-07-04 Brazillian scholarship program 688 2016-07-04 14:53:04
2016-07-01 ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขึ้น “บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย” 906 2016-07-01 14:57:10
2016-07-01 ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ “โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตวาหกรรม ครั้งที่ 2” 759 2016-07-01 14:02:05
2016-04-19 Free Trail Databases:Britannica Online Academic & Cambridge Journal 980 2016-04-19 09:25:32
2016-02-19 การประชุมวิชาการ ThaiTECH Annual Meeting ครั้งที่ 16 1144 2016-02-19 11:30:29
2015-08-18 You are invited to attend a seminar Department of Pharmacology 1010 2015-08-18 11:16:10
2015-08-06 อบรมเครื่องมือวิจัย 934 2015-08-06 11:31:43
2015-08-05 ห้องสมุด มข.เร่งพัฒนาทักษะ Information Literacy ให้นักศึกษา มข. ฟรี!!! 878 2015-08-05 11:31:47
2015-07-31 เชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย สวก. และประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 1219 2015-07-31 11:53:21
2015-07-28 รับสมัครทุนศึกษาต่อ ณ ประเทศอิตาลี (ป.โท+ป.เอก) 750 2015-07-28 16:47:38
2015-07-13 ห้องสมุดขยายเวลาทดลองใช้ 2 ฐานข้อมูลถึงกันยายน 2558 1037 2015-07-13 08:42:14
2015-07-03 ห้องสมุด มข.เร่งพัฒนาทักษะ Information Literacy ให้นักศึกษา มข. ฟรี!! 867 2015-07-03 11:52:18
2015-07-03 ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015)" 1044 2015-07-03 08:44:54
2015-06-25 ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับออสเตรีย 1069 2015-06-25 15:32:33
2015-06-23 ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย และขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558 1038 2015-06-23 12:16:48
2015-06-17 รับสมัครรับทุน Technology Grants ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย 1071 2015-06-21 23:35:04
2015-06-08 สลช. วช. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์และงานแสดงสินค้าครั้งที่ 4 ประจำปี 2558" 1006 2015-06-08 10:23:51
2015-05-30 ห้องสมุด มข. เพิ่มรอบอบรม Turnitin 1239 2015-06-01 08:39:10
2015-05-17 เชิญร่วมระดมสมองด้านพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี 840 2015-05-18 15:42:41
2015-05-17 เชิญสมัคร/เสนอชื่อดุษฎี คปก. รับการพิจารณารางวัลดุษฎีบัณฑิต คปก.ดีเด่น 868 2015-05-18 15:39:47
2015-05-01 เปิดโลกการเรียนรู้กับห้องสมุด มข. 1219 2015-05-01 10:14:57
2015-05-01 ล้วงเคล็ดลับการสร้างงานวิจัย ของ 3 นักวิจัย อาวุโส มข. 877 2015-05-01 09:44:49
2015-04-29 มข. กระตุ้นเพิ่มผลผลิตการตีพิมพ์งานวิจัย 946 2015-04-29 13:54:45
2015-04-24 ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติ มะเร็งท่อน้ำดี “International Congress of Liver Flukes and Cholangiocarcinoma: Towards Control and Elimination” 1143 2015-04-24 10:04:08
2015-04-24 ห้องสมุดจัดอบรมพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 897 2015-04-24 10:06:53
2015-04-23 ขอแสดงความยินดี นักวิจัยใหม่ มข. ได้รับทุน สกว. 18 คน 1267 2015-04-23 17:00:39
2015-04-20 กองบริหารงานวิจัย ดูงานPublication Clinic คณะแพทยศาสตร์ มข. 982 2015-04-20 11:24:32
2015-04-09 ภาควิชาชีวเคมี ขอเชิญผู้สนใจร่วมประชุม FCR1 meeting 683 2015-04-09 11:38:18
2015-04-08 ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ Basic and Applies Knowledge of Parasitic Diseases and Agents 671 2015-04-08 15:54:21
2015-04-07 ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ Frontier Parasitological Research Network in Greater Mekong Sub region (GMS) 896 2015-04-07 10:29:40
2015-04-07 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง เทคโนโลยีอุบัติใหม่สำหรับการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ 695 2015-04-07 10:29:47
2015-03-25 Free Trial !!!! ห้องสมุด มข. สรรหา 3 ฐานข้อมูลสุดเจ๋ง 999 2015-03-25 15:42:07
2015-03-24 ฟรี! ห้องสมุด มข.เร่งพัฒนาทักษะ Information Literacy ให้นักศึกษา มข. 1029 2015-03-24 11:08:08
2015-03-17 คณะแพทย์ มข. จับมือ University of Liverpool ลงนาม MOU 996 2015-03-17 13:36:42
2015-03-13 มข. สุดปลื้ม มหาวิทยาลัยไทยแห่งแรกที่ลงนามความร่วมมือกับ Khesar Gyalpo University of Medical Sciences of Bhutan 803 2015-03-13 11:51:50
2015-03-13 ขอเชิญ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสืบค้นข้อมูลและการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความหรือผลงานทางการวิจัย 820 2015-03-13 16:03:01
2015-03-13 Research Support Clinic ทำวิจัยให้สนุก 903 2015-03-13 16:02:11
2015-03-13 มข. 1 ใน 7 มหาวิทยาลัยสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านการวิจัย 864 2015-03-14 03:55:27

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น