ไฟล์ข่าว

ลำดับ
เรื่อง
เอกสารดาวน์โหลด
1 FM_1_1_10_01 หน่วยบริหารงานวิจัย Download
2 FM_1_1_10_03 ใบระบุปัญหา และประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม Download
3 FM_1_1_10_04 ทะเบียนลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมประจำหน่วยงาน Download
4 Risk Management Download
5 แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560 Download
6 ประกาศคณะแพทย์ นโยบายสิ่งแวดล้อม 2559 Download

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น