ไฟล์ข่าว

ลำดับ
เรื่อง
เอกสารดาวน์โหลด
1 15-08-17 Presentation TM Download
2 60-05-08 SP-Presentation Download
3 NESP 20 Jul 17 Download
4 PowerPoint นำเสนอโครงการ Startup League 27072560_9 ทีม Download
5 slide-IRTC-คณะแพทย์ Download
6 ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Download

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น