ไฟล์ข่าว

ลำดับ
เรื่อง
เอกสารดาวน์โหลด
1 โครงการ Medicopolis Download
2 โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง Download
3 ผลงานเด่น โครงการ สารสกัดมูลค่าสูงจากเซรั่มน้ำยางพารา (Flagship Project) Download
4 PHARMAGEN Program (Pharmaceutical and Regenerative Medicine) Download

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น