ไฟล์ข่าว

ลำดับ
เรื่อง
เอกสารดาวน์โหลด
1 ไฟล์นำเสนอวิทยากร คุณกรภัทร ตรีสารศรี Download
2 ไฟล์นำเสนอวิทยากร คุณพจนา Download
3 ไฟล์นำเสนอวิทยากรคุณ ธเนศ Download
4 ไฟล์นำเสนอวิทยากร คุณวิวัฒน์ Download
5 หลักเกณฑ์การจัดประเภทเครื่องมือแพทย์ตามความเสี่ยง Download

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น