ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ 50 ปี

31/07/2014
อ่าน : 1347 ล่าสุด : 2015-02-08 23:42:38


ด้วย มหาวิทยาลัยจะทำการจัดกิจกรรมการประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ 50 ปี ประมาณต้นปี พ.ศ. 2558 ซึ่งในด้านของสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ได้รับเกียรติให้เป็นประธานฯ ในการดำเนินงาน

25/07/2014 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น