ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ประชุมข้อควรระวังการเข้า-ออก การใช้ห้องปฏิบัติการ เเละพื้นที่อาคารเวชวิชชาคาร

14/08/2014
อ่าน : 742 ล่าสุด : 2015-02-20 17:23:46


ฝ่ายวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ได้จัดประชุมปรึกษาหารือ ข้อควรระวังในการใช้ห้องปฏิบัติการวิจัยเเละสำนักงานของบุคลากร ตลอดจนหลักเกณฑ์การปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจถูกต้องเเละเคร่งครัด โดยรองคณบดีฝ่ายวิจัย เป็นผู้เปิดการประชุม ซึ่งมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่เเละนักศึกษาที่ปฏิบัติงานในอาคารเวชวิชชาคารเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

14/08/2014 | นุชนาฏ จันทิหล้า


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น