ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Automated Machine Learning using OpenML"

13/07/2023
อ่าน : 67 ล่าสุด : 2023-07-13 09:22:08


[ฟรี] วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ขอเชิญท่านเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Automated Machine Learning using OpenML" 

โดย Prof. Jan N. van Rijn, LIACS, Leiden University ประเทศเนเธอร์แลนด์ (ผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์ม OpenML.org และผู้แต่งหนังสือ Metalearning: Applications to Automated Machine Learning and Data Mining)


จำกัดรอบละ 40 ที่นั่ง เปิด 3 รอบเท่านั้น !!
- วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 13:30-16:30 น.
- วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 13:30-16:30 น.
- วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 13:30-16:30 น.


ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารศูนย์สารสนเทศ (สำนักหอสมุด)

สำรองที่นั่งได้ที่ -> https://kku.world/3h3qc


อยากทำ Machine learning แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงดี -> มาเรียนรู้จากเจ้าของและผู้พัฒนา OpenML (machine learning platform for research) ชื่อดังระดับโลกกันค่ะ 

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


13/07/2023 | นภัสนันทร์ โภคินพัชรพงษ์


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น