ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการร่วมพัฒนาการศึกษาและวิจัย

30/08/2023
อ่าน : 19 ล่าสุด : 2023-08-25 10:13:05


.... 

สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(Academic Clinical Research Office, ACRO KKU) กำหนดจัดโครงการจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างคณะแพทย์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในวันที่  30 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น.  ณ ห้องประชุมหนองแวง ชั้น 6 กองบริหารงานคณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

....


25/08/2023 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น