ข่าวนวัตกรรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


คณะแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมงาน MEDCHIC Innovation Day 2023

09/09/2023
อ่าน : 114 ล่าสุด : 2023-09-13 09:14:24


.... 

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA และศูนย์นวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ (MEDCHIC) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน MEDCHIC Innovation Day 2023 โดยจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ From Idea to Impact; From Connection to Globalization” ซึ่งเป็นงานแสดงผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และการเสวนานวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภายในงานมีการรวบรวมผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพที่ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ สตาร์ทอัพ จัดแสดงไว้อย่างหลากหลาย ในรูปแบบ Exhibition กว่า 30 บูธ และยังมี Medical & Health Tech Conference เวทีเสวนาเรื่องการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ด้านนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ ให้พร้อมรับมือกับความท้าทายระดับโลก สร้างโอกาสในการพบปะนวัตกรที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักลงทุน และบุคคลทั่วไป ในการสร้างผลงานนวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพรูปแบบใหม่ สู่การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม ทั้งนี้มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ และเกิดเป็นย่านนวัตกรรมแห่งใหม่ที่ตอบโจทย์การพัฒนาทางการแพทย์ให้มุ่งสู่อนาคต

โดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญให้เข้าร่วมจัดแสดงผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์ นำทีมโดย รศ.วิมลรัตน์ ศรีราช ซึ่งได้จัดเตรียมผลงานทางการแพทย์ จำนวน 5 ผลงาน ไปจัดแสดงร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้บูธที่ชื่อว่า คณะแพทยศาสตร์ส่วนภูมิภาค 3 สถาบัน

....


13/09/2023 | นภัสนันทร์ โภคินพัชรพงษ์


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น