ข่าวนวัตกรรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอสำรวจผลงานนวัตกรรม ปัญหา Pain Point หรือแนวคิดการพัฒนานวัตกรรม ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย

19/09/2023
อ่าน : 31 ล่าสุด : 2023-09-19 16:34:20


.... 

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ใคร่ขอสำรวจผลงานนวัตกรรม ปัญหา Pain Point หรือแนวคิดการพัฒนานวัตกรรม ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย

เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าสู่การบ่มเพาะและสนับสนุนการใช้งานในแพทย์ภูมิภาค 3 สถาบัน และเป็นข้อมูลสำหรับการสร้างความร่วมมือด้านนวัตกรรมต่อไป


โดยโหลดแบบฟอร์มใบสมัครที่ https://kku.world/6v85t

และให้ข้อมูลที่ลิงค์ https://kku.world/lrpry

ภายในวันที่ 29 กันยายน 2566

...

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


19/09/2023 | นภัสนันทร์ โภคินพัชรพงษ์


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น