ข่าวทุนวิจัย

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “นักล่าฝัน..คว้า Research Fund จาก วช. รุ่นที่ 2”

30/11/2023
อ่าน : 223 ล่าสุด : 2023-11-30 15:24:48


ตามที่ ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ให้การสนับสนุนส่งเสริมการยื่นขอทุนวิจัยภายนอกของบุลากรในคณะฯ เพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างโครงร่างงานวิจัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแหล่งทุนและมีความน่าสนใจแข่งขันได้ จึงได้จัดทำโครงการ “นักล่าฝัน...คว้า Research Fund จาก วช. รุ่นที่ 2” สำหรับนักวิจัยคณะแพทยศาสตร์ที่มีความประสงค์ยื่นขอ ทุนวิจัยพัฒนาศักยภาพในการทำงานของอาจารย์รุ่นใหม่ ปีงบประมาณ 2567 จากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)

จึงขอประชาสัมพันธ์นักวิจัยที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้จัดเตรียมโครงร่างงานวิจัยให้พร้อมสำหรับยื่นขอทุนวิจัย โดยฝ่ายวิจัยจะจัดทีมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้คำปรึกษาในการปรับปรุงโครงร่างงานวิจัย โดยคณาจารย์ที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการทาง Link: https://kku.world/8mx0y หรือ สแกน QR Code ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หมดเขตรับสมัครวันที่ 28 ธันวาคม 2566


30/11/2023 | สุรีรีตน์


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น