ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครทุนตามโครงการทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

01/12/2023
อ่าน : 216 ล่าสุด : 2023-12-06 15:56:41


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ใคร่ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิจัยและผู้ที่สนใจ ยื่นสมัครทุนตามโครงการทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมจากองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม

เปิดรับสมัครตลอดปีงบประมาณ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2567

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://innoprise.kku.ac.th/research


รายละเอียดเพิ่มเติม Click


06/12/2023 | นภัสนันทร์ โภคินพัชรพงษ์


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น