ข่าวนวัตกรรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


บรรยากาศการจัดโครงการ MDKKU Innovation Camp 2024 ครั้งที่ 1

10/01/2024
อ่าน : 55 ล่าสุด : 2024-01-12 10:23:29


ในวันที่ 10 มกราคม 25667 ที่ผ่านมา รศ.วิมลรัตน์ ศรีราช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และผศ.พรรณทิพา ว่องไว ผู้ช่วยฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมโครงการ MDKKU Innovation Camp 2024 ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงระบบสนับสนุนนวัตกรรมของคณะแพทยศาสตร์ และกระตุ้นบรรยากาศด้านนวัตกรรมทางการแพทย์

ภายในงานได้มีการเปิดตัวระบบสนับสนุนงานนวัตกรรม และการบรรยายหัวข้อ Design thinking: Human-centered innovative approach โดย รศ.พิเศษ พญ.วารุณี พรรณพานิช (วานเดอพิทท์) กุมารแพทย์เชี่ยวชาญ-โรคติดเชื้อ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน


12/01/2024 | นภัสนันทร์ โภคินพัชรพงษ์


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น