ข่าวนวัตกรรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


[ประชาสัมพันธ์] เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "MDKKU Innovation Camp 2024 ครั้งที่ 2"

31/01/2024
อ่าน : 84 ล่าสุด : 2024-01-15 12:02:07


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญชวนบุคลากรด้านการแพทย์ อาจารย์/นักวิจัย/นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม "MDKKU Innovation Camp 2024 #2" ในวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมกวี ทังสุบุตร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อค้นหา Solution ด้าน Health and Medical Technology ในระดับ Idea Stage ขึ้นไป คัดเลือกเป็นตัวแทนคณะไปเข้าร่วม MEDCHIC Health Hackathon 2024 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 9-10 มีนาคม 2567 และสนับสนุนต่อยอดในการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อไป

สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 มกราคม 2567

แบบฟอร์มสมัคร https://kku.world/8jjyq

เงื่อนไขการรับสมัคร :

- เป็น Solution ด้าน Health and Medical

มี Technology ในระดับ Idea Stage ขึ้นไป

กำหนดสมาชิกทีมละ 3-5 คน

จัดเตรียมสไลด์นำเสนอไม่เกิน 10 หน้า

หมายเหตุ :
1. หากทีมของท่านได้รับการคัดเลือก ต้องสามารถเข้าร่วม on-site ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ทั้ง 2 วัน
2. สถานที่นำเสนอผลงานวันที่ 31 มกราคม 2567 อาจมีการเปลี่ยนแปลง *

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


15/01/2024 | นภัสนันทร์ โภคินพัชรพงษ์


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น