ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญร่วมชมงาน “วันนักประดิษฐ์ 2567 Thailand Inventors’ Day 2024”

02/02/2024
อ่าน : 83 ล่าสุด : 2024-01-24 11:20:24


ประชาสัมพันธ์
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน “วันนักประดิษฐ์ 2567 Thailand Inventors; Day 2024”

ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2567
ณ Event Hall 100-102 : ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

“สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนำประเทศ” พบนิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมมากกว่า 1,000 ผลงาน
- นิทรรศการ “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ
- นิทรรศการ รางวัลการวิจัยแห่งชาติ
- นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากหน่วยงานเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ
- มหกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ IPITEx 2024
- นิทรรศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน Thailand New Gen Inventors Award 2024 : I-New Gen Award 2024
- นิทรรศการ Highlight อาทิ Youth Power ขับเคลื่อน Soft Power, The Survival Game ตะลุยภัยพิบัติ, Aerokids นักคิดประดิษฐ์โดรน

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาและฝึกอบรม มากกว่า 100 หัวข้อ
- การเสวนาในหัวข้อการส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิศฐ์และนวัตกรรม
- การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประดิษฐ์คิดค้น
- การฝึกอบรมอาชีพ

ลงทะเบียนและรายละเอียดเพิ่มเติม https://inventorsday.nrct.go.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


24/01/2024 | นภัสนันทร์ โภคินพัชรพงษ์


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น