ข่าวกิจกรรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ทำบุญอาคารเวชวิชชาคาร ห้องปฏิบัติการวิจัย และสัตว์ทดลอง ประจำปี 2567

02/02/2024
อ่าน : 168 ล่าสุด : 2024-02-02 10:02:18


เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567  รศ.นพ.อภิชาติ  จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญอาคารเวชวิชชาคาร ห้องปฏิบัติการวิจัย และสัตว์ทดลอง  ประจำปี 2567 เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจ แก่บุคลากรและอุทิศส่วนกุศลให้แก่สัตว์ทดลอง


02/02/2024 | ชลธิชา สาระ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น