ข่าวนวัตกรรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนวัตกรและผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์นวัตกรรมสู่การค้าเชิงพาณิชย์

20/02/2024
อ่าน : 72 ล่าสุด : 2024-02-06 08:46:13


ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนวัตกรและผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์นวัตกรรมสู่การค้าเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างความมั่นคงทางสาธารณสุขของประเทศ

จัดโดย กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กิจกรรม : ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวิจัย พัฒนาและยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ภายในงาน
วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 67 เวลา 9.00 - 16.30 น.
สถานที่ ณ ห้องประชุมธาราทอง โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

เปิดรับสมัครเข้าอบรม ตั้งแต่วันนี้ - 11 กุมภาพันธ์ 67 จำนวน 40 ท่าน หรือเมื่อครบตามจำนวนที่กำหนด
เงื่อนไขการสมัคร : นักวิจัยหรือผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ของหน่วยงานรัฐหรือเอกชน
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

หมายเหตุ : โครงการจะมีจัด 5 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคกลาง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02-590-7250
อีเมล์ md_standard@fda.moph.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


06/02/2024 | นภัสนันทร์ โภคินพัชรพงษ์


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น