ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หัวข้อ จรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

15/03/2024
อ่าน : 74 ล่าสุด : 2024-02-09 09:59:40


.... ด้วยคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ร่วมกับศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ได้กำหนดจัดโครงการอบรม หัวข้อ จรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  (Ethical Principles for the Use and Care of Animals in Science)  

ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่  https://ae.kku.ac.th  รับจำนวนจำกัด 80 ท่าน  เปิดลงทะเบียนวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567....


รายละเอียดเพิ่มเติม Click


09/02/2024 | พรรณชนก ชาวไธสง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น