ข่าวนวัตกรรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม “โครงการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา มข. สู่นวัตกรและความเป็นผู้ประกอบการ (Innovator and Entrepreneurship process)”

05/03/2024
อ่าน : 77 ล่าสุด : 2024-02-12 09:18:17


ประชาสัมพันธ์!! ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมอบรม “โครงการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา มข. สู่นวัตกรและความเป็นผู้ประกอบการ (Innovator and Entrepreneurship process)” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มีความเป็นนักนวัตกรและความเป็นผู้ประกอบการ สามารถสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมอย่างเป็นระบบ โดยวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเป็นผู้ประกอบการตัวจริง จัดอบรมระหว่างวันที่ 5 มีนาคม 2567 – 15 พฤษภาคม 2567 จำนวน 7 หลักสูตร ประกอบด้วย

1. หลักสูตร “Entrepreneurial Mindset How to Start a Startup & Learning Journey Piece of Advice”
โดย ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม (อาจารย์เก้) FoodInnopolis Accelerator Platform Manager
ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม M5 ชั้น 3 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์

2. หลักสูตร ”Design Thinking”
โดย ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม (อาจารย์เก้) FoodInnopolis Accelerator Platform Manager
ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น 1 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

3. หลักสูตร “Innovation Mindset”
โดย คุณธีรศักดิ์ วงศ์ปิยะ (อาจารย์ตี๋) กรรมการผู้จัดการ และที่ปรึกษานวัตกรรมอาวุโส Bold Group (Thailand)
ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น 1 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

4. หลักสูตร “Startup Business & Business Model Canvas”
โดย คุณณฤทธิ์ วรพงษ์ดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร

5. หลักสูตร “Marketing for Entrepreneurs”
โดย ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล ผู้อำนวยการหลักสูตร Embryo Incubation Program มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม M5 ชั้น 3 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์

6. หลักสูตร “Marketing Research”
โดย อาจารย์ณกมล อัศวยนต์ชัย CEO, กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวย์ เมคเกอร์ จำกัด
ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม M5 ชั้น 3 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์

เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะครบตามจำนวนที่กำหนด
ตัดสินใจแล้ว คลิกกรอกใบสมัครได้ที่ https://kku.world/m2811

หมายเหตุ :
ท่านสามารถเลือกเข้าอบรมได้มากกว่า 1 หลักสูตร
อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
งานนี้เฉพาะคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณศุภโชค พาที เบอร์ภายใน 50694
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 084-9533481
อีเมล suppat@kku.ac.th
คุณเบญพร ทองพิมพ์ เบอร์ภายใน 50449
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 099 469 1511

จัดอบรมโดย ศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


12/02/2024 | นภัสนันทร์ โภคินพัชรพงษ์


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น