ข่าวนวัตกรรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐาน ISO 14155 และ ISO 20916”

13/03/2024
อ่าน : 153 ล่าสุด : 2024-02-19 09:43:30


ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ โดยศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐาน ISO 14155 และ ISO 20916”

เพื่อส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เรื่องการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐานสากล รวมทั้งส่งเสริมการนำนวัตกรรมทางการแพทย์ไปใช้ในการดำเนินธุรกิจและการตลาด

โดยวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ จากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

จัดอบรมระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2567
ณ ห้องประชุม Meeting Room 5 ชั้น 3
อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ลิ้ง https://kku.world/xszns
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมในวันที่ 6 มีนาคม 2567 ผ่านเพจ Facebook KKU-innoprise

*** งานนี้เฉพาะคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เท่านั้น (รับจำนวนจำกัด)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณศุภโชค พาที เบอร์ภายใน 50694 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 084-9533481 suppat@kku.ac.th
คุณเบญพร ทองพิมพ์ เบอร์ภายใน 50449 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 099 469 1511
#KKU#มข#kkuinnoprise#kkutimc#Innopris

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


19/02/2024 | นภัสนันทร์ โภคินพัชรพงษ์


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น