ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


อบรม “หลักการทําวิจัยทางคลินิกที่ดีสำหรับการดำเนินโครงการวิจัยคลินิกอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามแนวปฏิบัติ ICH-GCP

28/02/2024
อ่าน : 70 ล่าสุด : 2024-02-28 14:51:56


ขอเชิญชวนคณาจารย์ แพทย์ พยาบาล นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สนใจ เข้าร่วมอบรม

 “หลักการทําวิจัยทางคลินิกที่ดีสำหรับการดำเนินโครงการวิจัยคลินิกอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามแนวปฏิบัติ ICH-GCP28/02/2024 | ชลธิชา สาระ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น