ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ใคร่ขอประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะทุนวิจัย คณะแพทยศาสตร์

19/04/2024
อ่าน : 71 ล่าสุด : 2024-04-19 12:21:35


.... เรียน คณาจารย์ นักวิจัย คณะแพทยศาสตร์


         ตามที่ฝ่ายวิจัย ได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ผ่านระบบ Submit Online นั้น ทั้งนี้เพื่อให้นักวิจัยสามารถตรวจสอบสถานะของโครงการ ตั้งแต่การยื่นขอทุนวิจัยตลอดจนการปิดโครงการวิจัย ฝ่ายวิจัยจึงใคร่ขอให้ท่าน Login ผ่านระบบ Submit Online ของเว็บไซต์ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ได้ที่ resmd.kku.ac.th   ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะทุนดังไฟล์แนบค่ะ      ....

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


19/04/2024 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น