ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


[ประชาสัมพันธ์] รับสมัครนักวิจัยสมรรถนะสูง ประจำปี 2568

15/05/2024
อ่าน : 71 ล่าสุด : 2024-05-14 16:35:52


ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจยื่นสมัครเป็นนักวิจัยสมรรถนะสูง ประจำปี พ.ศ. 2568 โดยสามารถกรอกแบบฟอร์มการสมัครและแนบเอกสารประกอบการพิจารณา
ได้ที่ https://kku.world/uj97u ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2567
ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัคร ทาง QR Code หรือลิงค์ https://resmd.kku.ac.th/web/siteinfo/dbonus_show
หมายเหตุ: หลักฐานประกอบการพิจารณา ได้แก่
1. แบบเสนอรายชื่อนักวิจัยสมรรถนะสูง 2568 ประกอบด้วย
- ส่วน ก. ประวัตินักวิจัย
- ส่วน ข. ผลงานที่คาดว่าจะได้รับในระหว่างปฏิบัติงาน
(แนบไฟล์ Word และไฟล์ PDF ที่ลงนามดิจิตอลแล้ว)
2. แบบแสดงความจำนงใช้ทรัพยากรของสาขาวิชา
(แนบไฟล์ PDF ที่ลงนามดิจิตอลแล้ว)

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


14/05/2024 | นภัสนันทร์ โภคินพัชรพงษ์


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น