ข่าวสารภายนอก

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


Free Trial !!!! ห้องสมุด มข. สรรหา 3 ฐานข้อมูลสุดเจ๋ง

25/03/2015
อ่าน : 709 ล่าสุด : 2015-03-25 15:42:07


สำนักวิทยบริการ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมทดลองใช้ฐานข้อมูล Free Trial!! จำนวน 3 ฐาน ซึ่งแต่ละฐานข้อมูลมีลักษณะและรูปแบบในการใช้ที่แตกต่างกัน ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสได้ที่ www.library.kku.ac.th

ชื่อฐานข้อมูล : National Geographic Virtual Library
รายละเอียดฐานข้อมูล : เป็นฐานข้อมูลเพื่อการสำรวจโลกได้ในทุกแง่มุม ในรูปแบบ OnlineVirtual Library จากนิตยสาร National Geographic ได้ง่ายเพียงแค่ค้นหาที่ช่อง Search จะพบข้อมูลตั้งแต่ปี 1988 จนถึงปัจจุบัน
ลักษณะข้อมูลที่ให้ : รูปภาพ, บทความวารสาร, หนังสืออิเล็กทรอนิกส์, บทความวารสารอย่างย่อ, คลิปวิดีโอ, แผนที่
ระยะเวลาการใช้ : วันนี้ -15 มิถุนายน 2558
เข้าใช้ได้ที่ URL: http://infotrac.galegroup.com/itweb/?db=NGMA หรือ เข้าใช้ผ่านหน้าเว็บของห้องสมุด http://library.kku.ac.th ในส่วนของสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ >>ฐานข้อมูลทดลองใช้

ชื่อฐานข้อมูล : Academic OneFile
รายละเอียดฐานข้อมูล : เป็นฐานข้อมูลวารสารวิชาการสหสาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ และบริหารธุรกิจ เป็นต้น กว่า 64 ล้านบทความ 16,600 ชื่อเรื่อง และเป็นวารสาร Peer-Reviewed มากถึง 7,769 ชื่อเรื่อง มีเอกสารฉบับเต็ม 6,944 ฉบับ สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวน
ลักษณะข้อมูลที่ให้ : PDF, HTML, เสียง MP3
ระยะเวลาการใช้ : วันนี้ -15 มิถุนายน 2558
เข้าใช้ได้ที่ URL: http://infotrac.galegroup.com/itweb/?db=AONE หรือ เข้าใช้ผ่านหน้าเว็บของห้องสมุด http://library.kku.ac.th ในส่วนของสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ >>ฐานข้อมูลทดลองใช้

ชื่อฐานข้อมูล : Binumi Multimedia
รายละเอียดฐานข้อมูล : เป็นฐานข้อมูลมัลติมีเดีย(Multimedia stock)ของสำนักพิมพ์บินยูมิ (Binumi)สามารถนำไปใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนประกอบด้วยวิดีโอคลิป (Video Clip SD/HD) ภาพนิ่ง (Image stills) เสียงประกอบ (Audio tracks) กว่า 2 ล้านรายการครอบคลุมในทุกสาขาวิชา สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวน
ลักษณะข้อมูลที่ให้ : คลิปวิดีโอ (.mp4 ทั้ง SD/HD)
ระยะเวลาการใช้ : วันนี้ -12 กรกฎาคม 2558
เข้าใช้ได้ที่ URL: https://api.binumi.com/api/org_explore หรือ เข้าใช้ผ่านหน้าเว็บของห้องสมุด http://library.kku.ac.th ในส่วนของสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ >>ฐานข้อมูลทดลองใช้

ที่มา : www.kku.ac.th/news/v.php?q=0008818&l=th

25/03/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น