ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ฝ่ายวิจัย ร่วมแสดงความยินดี กับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ที่เข้ารับโล่เกียรติยศจากสมาคมศิษย์เก่า มหิดล

21/03/2015
อ่าน : 602 ล่าสุด : 2015-03-27 10:43:2427/03/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น