จดหมายข่าวศูนย์เครื่องมือวิจัย

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557

30/11/2014
อ่าน : 1273 ล่าสุด : 2015-03-31 15:43:01


แนะนำเครื่องมือด้าน Spectroscopy

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


31/03/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น