จดหมายข่าวศูนย์เครื่องมือวิจัย

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมกราคม 2558

31/01/2015
อ่าน : 1214 ล่าสุด : 2015-04-01 15:29:28


แนะนำผลงานตีพิมพ์ จากการใช้เครื่องมือวิจัย

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


31/03/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น