จดหมายข่าวศูนย์เครื่องมือวิจัย

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ฉบับที่ 5 ประจำเดือนมีนาคม 2558

31/03/2015
อ่าน : 1386 ล่าสุด : 2015-03-31 15:42:51


แนะนำเครื่องมือวิจัย

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


31/03/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น