ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ฝ่ายวิจัย เปิดตัวโครงการ First Draft Manuscript Writing Clinic (MWC)

02/04/2015
อ่าน : 738 ล่าสุด : 2015-04-03 10:11:13


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการเปิดตัวโครงการ คลินิกการเขียนบทความต้นฉบับแรก  First Draft Manuscript Writing Clinic (MWC) โดยศาสตราจารย์ผิวพรรณ มาลีวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ เรียนเชิญ ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มข. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และ การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง Research Tools and Techniques จาก รองศาสตราจารย์วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มข. ซึ่งมีคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายและสมัครเข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องบรรยาย 2 คณะแพทยศาสตร์

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


03/04/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น