ข่าวสารภายนอก

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ Basic and Applies Knowledge of Parasitic Diseases and Agents

25/05/2015
อ่าน : 559 ล่าสุด : 2015-04-08 15:54:21


ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ Basic and Applies Knowledge of Parasitic Diseases and Agents โดย ศาสตราจารย์วันชัย มาลีวงษ์ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ร่วมกับศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่และฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มข.

ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมมอดินแดงและห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวมชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ มข.

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


08/04/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น