ข่าวกิจกรรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


กิจกรรมรดน้ำดำหัว ผู้บริหาร ฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์ มข.

10/04/2015
อ่าน : 750 ล่าสุด : 2015-04-16 08:12:40


บุคลากรฝ่ายวิจัย คณะแพทย์ มข.ร่วมกันรดน้ำดำหัว ศ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และ รศ.อมรรัตน์ ร่มพฤษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย เนื่องในวันจัดกิจกรรมสงกรานต์คณะแพทยศาสตร์ วันที่ 10 เม.ย. 2558 ณ สำนักงานฝ่ายวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 โดยบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานเป็นกันเอง ผู้ร่วมกิจกรรมใส่เสื้อสีสันสดใสและเสื้อลายดอก12/04/2015 | อรอนงค์ โนนทิง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น