ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าพบเพื่อแสดงความยินดี กับ รศ.นพ.สุชาติ อารีมิตร ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่ง คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม

17/04/2015
อ่าน : 609 ล่าสุด : 2015-04-17 13:57:54


วันที่ 17 เมษายน 2558 ศ.พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.สุชาติ อารีมิตร ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่ง คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม

17/04/2015 | นุชนาฏ จันทิหล้า


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น