ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การฝึกอบรมในหัวข้อ Getting Published

18/08/2014
อ่าน : 922 ล่าสุด : 2015-02-08 17:09:41


การฝึกอบรมในหัวข้อ "Getting Published" โดยมี Professor David Blair เป็นผู้ให้การอบรม ในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 - 16.00 น.

18/08/2014 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น