ข่าวทุนวิจัย

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


สวทช. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนนักวิจัยแกนนำ, NSTDA Chair Professor และ PTT NSTDA Chair Professor

24/04/2015
อ่าน : 763 ล่าสุด : 2015-04-24 11:07:18


รายละเอียดเพิ่มเติม Click


24/04/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น