ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


กิจกรรม Big Cleaning Day

19/08/2014
อ่าน : 473 ล่าสุด : 2015-02-12 11:09:20


เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 นักศึกษาประจำ Lab ชั้น 7 อาคารเวชวิชชาคาร เริ่มกิจกรรมดีๆ Big Cleaning Day โดยมีการจัดตารางเวรทำความสะอาด เป็นประจำทุกเดือน

19/08/2014 | นุชนาฏ จันทิหล้า


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น