ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร รับฟังการบรรยาย First Draft Manuscript Writing Clinic (MWC)

07/05/2015
อ่าน : 636 ล่าสุด : 2015-05-07 16:20:19


ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากร รับฟังการบรรยาย ในโครงการ First Draft Manuscript Writing Clinic (MWC) วิทยากรโดย Professor Yukifumi Nawa เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม 5102 ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร


รายละเอียดดังนี้

5 มิถุนายน 2558 : หัวข้อ Publication-oriented research planning

ลงทะเบียนได้ที่ mdresearch.kku.ac.th/index.php/meetinginfo/attending_show/8


12 มิถุนายน 2558 : หัวข้อ Preparation for manuscript writing

ลงทะเบียนได้ที่ mdresearch.kku.ac.th/index.php/meetinginfo/attending_show/9


19 มิถุนายน 2558 : หัวข้อ Publish or perish and Publish and perish

ลงทะเบียนได้ที่ mdresearch.kku.ac.th/index.php/meetinginfo/attending_show/10


26 มิถุนายน 2558 : หัวข้อ Respond to the comments from reviewers/editors

ลงทะเบียนได้ที่ mdresearch.kku.ac.th/index.php/meetinginfo/attending_show/11


3 กรกฎาคม 2558 : หัวข้อ To write a good scientific review articles

ลงทะเบียนได้ที่ mdresearch.kku.ac.th/index.php/meetinginfo/attending_show/12


สำรองที่นั่งได้ที่ น.ส.กุลนาถ เชื้อทอง โทร.67057 E-mail:koonch@kku.ac.th


07/05/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น