ข่าวทุนวิจัย

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


โครงการ Newton Fund เปิดรับสมัครหัวข้อการนำเสนอการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Researcher Links เชื่อมความสัมพันธ์อังกฤษ - ไทย

20/05/2015
อ่าน : 814 ล่าสุด : 2015-05-20 10:49:24


บริติช เคานซิล ประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับสมัครหัวข้อการนำเสนอการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการ Researcher Links เป็นปีที่ 3 โดยโครงการ Researcher Links มีเป้าหมายในการสนับสนุนการร่วมงานวิจัยในระดับนานาชาติระหว่างนักวิจัยรุ่นใหม่จากสหราชอาณาจักรและจากประเทศไทย โครงการดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้นักวิจัยจากสหราชอาณาจักรและจากประเทศไทยได้มีโอกาสทำงานร่วมกันและสร้างเครือข่ายสำหรับการวิจัยอย่างยั่งยืนต่อไป
 
การรับสมัครได้เปิดโอกาสให้นักวิจัยส่งหัวข้อในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการซึ่งจะดำเนินการจัดขึ้นในประเทศไทย โดยการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จะดึงดูดนักวิจัยจากสหราชอาณาจักรและประเทศไทยเข้าร่วมอภิปรายและสร้างเครือข่ายนานาชาติร่วมกัน


หมดเขตการรับสมัครวันที่ 13 กรกฏาคม 2558 นี้ (เวลา 22.00 น.)
ดาวน์โหลดคู่มือใบสมัครออนไลน์ ที่นี่

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


20/05/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น