ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


มข.เปิดตัว KAN ชุดทดสอบโรคพยาธิตัวจี๊ด ครั้งแรกของโลก

20/05/2015
อ่าน : 795 ล่าสุด : 2015-05-20 16:53:12


     เมื่อวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดงาน นักวิจัย มข.พบ สื่อมวลชน เปิดตัวชุดทดสอบสำเร็จรูป วินิจฉัยโรคพยาธิตัวจี๊ดในคนอย่างรวดเร็ว ชุดแรงของโลก KAN-Gnathostomiasis ICT-Kit งานวิจัยของศ.พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โดยมี ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวต้อนรับสื่อมวลชน รศ.นพ ชาญชัญ พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวขอบคุณสื่อมวลชน ทั้งนี้มีสื่อมวลชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร
     KAN-Gnathostomiasis ICT-Kit คือชุดทดสอบสำเร็จรูปเพื่อวินิจฉัยโรคพยาธิตัวจี๊ดในคน ที่ใช้เวลารวดเร็วเพียง 10 นาที และวิธีการทดสอบนั้นสามารถทำได้โดยง่ายแม้ในห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลชุมชน ผลการตรวจเชื่อถือได้วินิจฉัยโรคพยาธิตัวจี๊ดได้แม่นยำ
     ศ.พญ.ผิวพรรณ มีลีวงษ์ เจ้าของผลงานวิจัย KAN กล่าวว่า ประเทศไทยมีรายงานพบผู้ป่วยโรคพยาธิตัวจี๊ดสูงที่สุดในกลุ่มประเทศตะวันออกเฉียงใต้ ความร้ายแรงของการเป็นโรคพยาธิตัวจี๊ดคือการไชไปที่สมอง ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตจากภาวะเลือดออกในสมอง และหากตรวจพบว่าพยาธิไชไปที่ไขสันหลังจะส่งผลให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาต อย่างไรก็ตามอัตราความชุกของผู้ป่วยยังบ่งบอกได้ยาก เนื่องจากชุดทดสอบเดิมทำได้เฉพาะห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลบางแห่ง โดยใช้เวลานานถึง 6 ชั่วโมง ทำให้ผู้ป่วยในชุมชนเข้าถึงการวินิจฉัยโรคยาก ส่งผลให้ไม่สามารถระบุความชุกที่แน่ชัดได้ ทีมผู้วิจัยจึงคิดค้นชุดทดสอบที่สามารถร้นระยะเวลาและสามารถทราบผลตรวจได้อย่างแม่นยำได้ทันที เพื่อนำผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการรักษาในขั้นตอนต่อไปได้ทันเวลา
     ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีแนวนโยบายสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะในคณะแพทยศาสตร์ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการรักษาผู้ป่วยโดยตรง ซึ่งงานวิจัย KAN นอกจากจะได้รับทุนสนับสนุนจาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว ยังเป็นการร่วมมือระหว่างสถาบัน National Institute of Infectious Diseases ประเทศญี่ปุ่น ที่ประสบความสำเร็จในการสร้างห้องสมุดยีน (cDNA library) และค้นพบโคลนของแบคทีเรียที่ผลิต รีคอมไบแนนท์โปรตีน (recombinant protein) จำเพาะต่อโรคพยาธิตัวจี๊ด (rLiC18 protein) ได้สำเร็จ และ บริษัท ADTEC inc. Co. ประเทศญี่ปุ่นสามารถผลิตชุดทดสอบได้สำเร็จ
     ปัจจุบันชุดทดสอบ KAN มีค่าใช้จ่ายในการตรวจผู้ป่วย 1 รายเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,000 บาท ในอนาคตทีมวิจัยคาดว่าจะสามารถพัฒนาชุดทดสอบในประเทศไทยได้สำเร็จ ทั้งนี้เพื่อลดค่าใช้จ่าย และกระจายชุดทดสอบให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกพื้นที่ เพื่อความรวดเร็ว อำนวยความสะดวกต่อประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ลดอัตราผู้เสียชีวิตจากโรคพยาธิตัวจี๊ดในอนาคต
     ทั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ยื่นขอจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์: แผ่นแอนติเจนสำหรับตรวหาแอนติบอดี ผู้ป่วยโรคพยาธิตัวจี๊ด (gnathostomiasis) ที่เป็นรีคอมไบแนนท์โปรตีน จาก ยีนไฮโพะเธทอิแค็ลของพยาธิตัวจี๊ด เลขที่คำขอ : 1501001673/วันยื่นคำขอ 17 มี.ค. 2558
     ผู้สนใจสามารถสอบถามได้ที่ห้องปฏิบัติการงานบริการ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มข. ได้นำ KAN-gnathostomiasis ICT-Kit เปิดให้บริการตรวจแทนวิธี Western blot สนใจต้องการตรวจ ติดต่อได้ที่ โทร.043-363432 ต่อ 101 และ 103 หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ ศ.พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ Email: pewpan@kku.ac.th โทร.086-8522100

ข่าว : จิราพร ประทุมชัย กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาพ : ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


20/05/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น