ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญคณาจารย์ และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง Molecular phylogeny

21/08/2014
อ่าน : 545 ล่าสุด : 2015-02-12 11:09:52


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ขอนแก่น ขอเชิญคณะจารย์ นักศึกษาบัณฑิต แพทย์ นักวิจัย และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ วิทยากรโดย Professor David Blair ในหัวข้อเรื่อง Molecular phylogeny

20/08/2014 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น