จดหมายข่าวศูนย์เครื่องมือวิจัย

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ฉบับที่ 6 ประจำเดือนพฤษภาคม 2558

01/05/2015
อ่าน : 1259 ล่าสุด : 2015-05-29 13:25:11


แนะนำเครื่องมือวิจัย Sample Preparation

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


29/05/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น