ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยใน 4 ประเภททุน

15/06/2015
อ่าน : 486 ล่าสุด : 2015-06-11 10:59:32


     ในปีงบประมาณ 2559 ฝ่ายวิชาการ สกว. จะประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยใน 4 ประเภททุน ได้แก่
1. ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่
2. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่
3. ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.)
4. ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.)

โดยจะประกาศรับข้อเสนอโครงการข้างต้นที่ academic.trf.or.th ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2558 หมดเขตรับข้อเสนอโครงการ วันที่ 14 สิงหาคม 2558

11/06/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น