ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญ เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเทคนิค Lateral-Flow (ICT) Lateral-Flow Test Device Development

19/06/2015
อ่าน : 418 ล่าสุด : 2015-06-12 09:26:55


การบรรยายในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเทคนิค Lateral-Flow (ICT) Lateral-Flow Test Device Development วิทยากรโดย Mr.Jeff Bauer กรรมการผู้จัดการ Kestrel Bioscience ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 19 มิถุนายน 2558 เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 5314 ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร

เพื่อความสะดวกในการเตรียมอาหารว่าง โปรดสำรองที่นั่ง ที่ คุณสิริญญา สุวงศ์จันทร์ 
Email:sirinsu@kku.ac.th โทร. 67057
หรือลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ mdresearch.kku.ac.th/index.php/meetinginfo/attending_show/14


12/06/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น