ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การบรรยายโครงการ MWC หัวข้อ Preparation for manuscript writing

12/06/2015
อ่าน : 737 ล่าสุด : 2015-06-12 16:22:52


เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการบรรยายในโครงการ First Draft Manuscript Writing (MWC) เรื่อง Preparation for manuscript writing โดย Prof.Yukifumi Nawa เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม 5102 ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร ซึ่งได้รับความสนใจจาก คณาจารย์ และบุคลากร เป็นอย่างมาก ทั้งนี้สำหรับผู้ที่สนใจสามารถรับชมการบรรยายย้อนหลังได้จาก DVD ติดต่อที่ คุณ กุลนาถ เชื้อทอง โทร. 67057 E-mail : koonch@kku.ac.th

สำหรับการบรรยายในครั้งต่อไป จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558 หัวข้อเรื่อง Publish or perish and Publish and perish โดย Prof.Yukifumi Nawa ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วม ได้ทางเว็บไซต์ของฝ่ายวิจัย Click

12/06/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น