ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การประชุมวิชาการ ประจำปี 2558 ครั้งที่ 31 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

06/10/2015
อ่าน : 1005 ล่าสุด : 2015-06-16 15:43:52


ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมงาน และ ส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมประกวดในงานประชุมวิชาการครั้งที่ 31 และ/หรือ ท่านสามารถนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ได้ โดยส่งผลงานได้ที่คุณ สมปอง จันทะคราม งานบริการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ อาคารเรียนรวม ชั้น 6 หรือที่ อีเมลล์ smj_supple@kku.ac.th ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2558

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มการส่งผลงาน และตัวอย่างการเขียนบทคัดย่อ และ proceeding ได้จากลิงค์ด้านล่าง

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


16/06/2015 | พิชญานันท์ ปานบุญ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น